Produkcja ekologiczna to system zarządzania gospodarstwem w sposób najkorzystniejszy dla środowiska z zastosowaniem wysokiej różnorodności biologicznej, ochrona zasobów naturalnych, a także stosowanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt i metod produkcji. W gospodarstwie ekologicznym prowadzona jest kontrola całego procesu produkcji jak i produktu końcowego. Regulację produkcji ekologicznej wyznacza aktualnie Rozporządzenie Rady nr 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r.  w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.

W trosce o środowisko naturalne i zdrowie człowieka duży nacisk kładzie się na ograniczenie stosowania w rolnictwie nawozów mineralnych oraz chemicznych środków ochrony roślin. Większość fungicydów stosowanych w zwalczaniu chorób roślinnych jest jednak nadużywana w praktyce.

Marchew uprawiana w systemie ekologicznym w porównaniu do marchwi konwencjonalnej zawiera więcej suchej masy i cukrów, a co za tym idzie posiada lepszy smak, jak również więcej związków bioaktywnych. Potwierdziły to badania naukowe wykonywane w SGGW w Warszawie.  Uprawa marchwi nie cieszy się jednak wielką popularnością wśród rolników ekologicznych, głównie ze względu na jej dużą pracochłonność. Jednym z rolników, który podjął to duże wyzwanie jest Zbigniew Kałdonek z miejscowości Drzewce niedaleko Nałęczowa.

Polityka Unii Europejskiej, zmieniające się przepisy prawne w odniesieniu do rolnictwa, ale także rosnąca świadomość konsumentów sprawiają, że rolnictwo ekologiczne jako system produkcji żywności zyskuje na popularności. Jaki jest obecny stan rolnictwa ekologicznego w Polsce, oraz jaką mamy perspektywę w kontekście zmieniającej się Wspólnej Polityki Rolnej?