W ostatnich latach coraz bardziej dostrzega się zagrożenie związane ze zmianą klimatu, a odpowiedzią na ten stan jest polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Jednym z licznych zadań prowadzonych w ramach tej polityki jest odtwarzanie i utrzymywanie już istniejących zadrzewień śródpolnych. Elementy zielonej infrastruktury, które mogą się wydawać nieistotne z punktu widzenia gospodarki towarowej, a wręcz utrudniające prace mechaniczne, tak naprawdę są sprzymierzeńcem rolnika.

Okres pandemii mocno wpłynął na funkcjonowanie szkół. Ekotrasa LODR, która zwykle była odwiedzana wiele razy w roku przez młodzież szkolną i przedszkolaki w ostatnich czasach również pozostała nieużytkowana. Jednak okres ten wykorzystaliśmy na jej odrestaurowanie i wprowadzenie kolejnych elementów edukacyjnych. W wrześniu i październiku tego roku odwiedzili nas uczniowie klas młodszych szkół podstawowych i przedszkolaki, które mogły cieszyć się nowymi atrakcjami. Ogród biosurowcowy został przebudowany i powstały kwatery roślin zielarskich na podniesionych rabatach.

Statystyczny Polak, zaopatrujący się w supermarketach, może spożywać nawet 85 różnych dodatków chemicznych dziennie. Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że polski system nadzoru nad stosowaniem dodatków do żywności nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa żywności. W styczniu został opublikowany raport NIK, który rzuca nowe światło na dotychczasowe postrzeganie systemu kontroli żywności. Raport Najwyższej Izby Kontroli zwraca uwagę na wiele elementów, które mogą mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo produktów żywnościowych. Inspekcje sanitarne sprawdzają czy limity poszczególnych dodatków do żywności nie są przekroczone w poszczególnych produktach, nie biorą natomiast pod uwagę faktu ich kumulacji w codziennej diecie. Co ważne nikt nie badał, jak dodatki do żywności wpływają na siebie nawzajem i jaki to będzie miało skutki zdrowotne dla konsumentów. Badania laboratoryjne ograniczały się do wybranych dodatków chemicznych (głównie konserwantów i barwników).

To, że powinniśmy chronić różnorodność biologiczną czyli ,,bogactwo życia” wiadomo nie od dziś.  Już w 1992 r. na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro  podpisano konwencję, która wprowadziła zasady zrównoważonego użytkowania zasobów przyrodniczych. Bardzo trudno wycenić wartość usług jakie świadczy nam przyroda, ale jest to z pewnością niebagatelna kwota. Oddzielnie można rozpatrywać znaczenie bioróżnorodności w rolnictwie, dzięki której rolnik może czerpać wymierne korzyści ekonomiczne, i to nie tylko ze względu na dopłaty unijne.

Infekcje, przeziębienia zazwyczaj leczymy lekami bez recepty, natomiast gdy nasz organizm sobie nie radzi dostajemy receptę na antybiotyk. Jest jednak sposób znany od dawien dawna, aby wspomóc nasz organizm w walce z tymi, jak i wieloma innymi dolegliwościami… Aromaterapia czyli leczenie za pomocą skoncentrowanych esencji ekstraktów roślinnych jest gałęzią medycyny alternatywnej stosowaną na wiele różnych sposobów. Kąpiele, masaże, inhalacje to tylko niektóre z możliwości wykorzystywania olejków eterycznych, a trzeba podkreślić że stosowane we właściwy sposób mogą skutecznie zwalczać naprawdę szerokie spektrum dolegliwości.