Nowoczesne maszyny i urządzenia rolnicze mają coraz bardziej złożoną budowę i są drogie, dlatego ich użytkowanie wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności obsługi. Każdy właściciel nowo nabytej maszyny powinien dokładnie zapoznać się z jej budową, zasadą działania, zasadami eksploatacji, konserwacji i przechowywania. Jest to podstawowy warunek na bezawaryjne i długie użytkowanie sprzętu rolniczego.

 

Przechowywanie

Maszyny i urządzenia rolnicze użytkowane są zazwyczaj w sposób ciągły tylko w niedługich okresach czasu. Większość maszyn rolniczych eksploatowana jest od jednego do dwóch miesięcy w ciągu roku dlatego przez resztę czasu sprzęt rolniczy musi być odpowiednio przechowywany. Najlepszym sposobem jest jego przechowywanie w pomieszczeniach zamkniętych. Pomieszczenia takie z utwardzonym podłożem najlepiej zabezpieczają przed opadami deszczu i gromadzeniem się śniegu. Jeżeli jednak przechowujemy je na otwartym placu to również powinien on mieć utwardzone podłoże ze spadkiem, który będzie ułatwiał spływ wody opadowej. W tym przypadku należy uwzględnić konieczność demontażu niektórych elementów, np. łańcuchy, pasy i przechowywanie ich w pomieszczeniach zamkniętych. Poza tym maszyny i narzędzia powinny być ustawione na klockach i podpórkach. Przy braku odpowiedniej ilości pomieszczeń zamkniętych, na placach otwartych powinny być ustawione te maszyny i urządzenia, które są w najmniejszym stopniu skomplikowane i posiadają konstrukcję najmniej narażoną na działanie czynników atmosferycznych.

 

Przygotowanie sprzętu rolniczego do przechowywania

Po zakończeniu prac polowych wszystkie ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze powinny być poddane przeglądowi technicznemu w celu określenia stanu maszyny, a następnie naprawie wykrytych usterek. Przygotowanie sprzętu rolniczego do konserwacji i przechowywania polega również na dokładnym umyciu całej maszyny (służą do tego różnego rodzaju myjki i urządzenia ciśnieniowe do mycia zimną lub gorącą wodą) i usunięciu produktów korozji oraz złuszczonej powłoki malarskiej. Należy także nasmarować wszystkie punkty smarowania według instrukcji obsługi. Następnym etapem jest uzupełnienie zniszczonej powłoki malarskiej i pokrycie powierzchni maszyny oraz jej elementów odpowiednimi środkami konserwującymi. Przy wyborze środków i metod zabezpieczenia maszyn konieczne jest zapoznanie się z instrukcją ich konserwacji. Najczęściej stosowanymi ochronnymi powłokami antykorozyjnymi są: farby, oleje, smary konserwujące, powłoki metalowe i bitumiczne, powłoki z tworzyw sztucznych, lotne inhibitory korozji. Do konserwacji przeciwkorozyjnej nie należy stosować zużytych olejów i smarów, ponieważ może to spowodować szybkie korodowanie metalu na skutek zawartych w zużytym smarze agresywnych substancji. W celu zabezpieczenia na okres zimowy łożysk (zarówno tocznych jak i ślizgowych) oraz przekładni zębatych, prowadnic i mechanizmów zębatkowych występujących w maszynach rolniczych należy pokryć je smarem. Konieczna jest także wymiana lub uzupełnienie oleju występującego w skrzyniach przekładniowych i układach hydraulicznych. Konserwacja łańcuchów występujących w maszynach rolniczych polega na ich zdemontowaniu i wymyciu w nafcie lub silnym strumieniem gorącej wody. Wysuszone łańcuchy należy zakonserwować smarem, a następnie owinąć papierem i przechowywać w magazynie. W czasie dłuższego postoju maszyn należy wymontować z nich akumulatory, a następnie sprawdzić poziom i gęstość roztworu elektrolitu oraz napięcie poszczególnych ogniw. Sprawdzony akumulator należy oczyścić z zewnątrz i przechowywać w magazynach.

 

Image

Pługi przechowywane na otwartym placu

 

Image

Odpowiednio zakonserwowane maszyny na czas przechowywania

Tomasz Przepiórka
LODR Końskowola