„ZAGRODA EDUKACYJNA to przedsięwzięcie prowadzone przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród niżej wymienionych:

 • edukacja w zakresie produkcji roślinnej,
 • edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,
 • edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
 • edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej,
 • edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej
 • gospodarstwo wiejskie jest zobowiązane do posiadania zwierząt gospodarskich lub upraw rolniczych przeznaczonych do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych lub udostępnianych jako atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi i dorosłych podróżujących indywidualnie.
 • Określa się również minimalne obligatoryjne warunki techniczne dla Zagród Edukacyjnych:
             a. posiadanie zadaszonego miejsca do prowadzenia zajęć,
             b. udostępnienie toalet dla uczestników zajęć.
 • Zagroda Edukacyjna zobligowana jest do spełnienia wymaganych prawem przepisów bezpieczeństwa

 

Aby przystąpić do Ogólnopolskiej Sieci  ZAGRÓD EDUKACYJNYH należy:

 • zapoznać się z regulaminem, spełniać minimalne wymagania obligatoryjne(zadaszenie sanitariaty), realizować minimum dwa cele edukacyjne oraz posiadać uprawy lub zwierzęta gospodarskie do prezentowania podczas zajęć jak również spełniać wymagane prawem przepisy bezpieczeństwa
 • wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy z załącznikami,
 • uzyskać rekomendację uprawnionego doradcę LODR w Końskowoli.
 • udział w sieci jest dobrowolny i bezpłatny.

 

 • Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych, prowadzona jest przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie.
 • Siedziba zarządzającego Siecią znajduje się pod adresem: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1 31-063 Kraków

Sieć służy upowszechnieniu idei edukacji w gospodarstwie rolnym oraz promocji działalności gospodarstw edukacyjnych.

 

Tworzenie oferty edukacyjnej

Funkcja edukacyjna wsi i gospodarstwa wiejskiego zaczęła kształtować się wraz z rozwojem turystyki wiejskiej i agroturystyki. Jej zaplecze edukacyjne stanowią wszelkie budynki gospodarcze (stodoły, obory, stajnie, szopy, spichlerze, magazyny, itp.), budynki służące przetwórstwu (młyny, serowarnie, dojrzewalnie, „domowe piekarnie”, pracownie pszczelarskie, itp.) oraz rzemiosłu. Warunkami sprzyjającymi do prowadzenia działalności edukacyjnej w gospodarstwie jest jego położenie, sprzęty rolnicze i gospodarstwa domowego, obecność zwierząt hodowlanych i uprawy.

Tworzenie oferty edukacyjnej w gospodarstwie odbywa się poprzez przygotowanie programu i zaprezentowanie jego etapów podczas warsztatów, pokazów, szkoleń, pogadanek, ścieżek przyrodniczych czy zielonych szkół. W ramach takich zajęć mogą odbywać się np. pokazy przetwarzania zboża, warsztaty wyrobu filcu z wełny owczej czy lekcje przyrody na łonie natury.