Przeciwko – mszycy jabłoniowo – babkowej i mszycy jabłoniowej naznaczono zabieg preparatem opartym na substancji aktywnej tiachlopryd – 27.06.2017 r.

Przeciwko – bawełnicy korówce – naznaczono zabieg preparatem opartym na spirotetramacie – 19.06.2017 r.

Przeciwko – mszycy jabłoniowo – babkowej – naznaczono zabieg preparatem opartym na pirymikarbie – 08.06.2017 r.

Przeciwko  -  owocówce jabłkóweczce i zwójkówkom w okresie masowego lotu motyli – naznaczono zabieg preparatem opartym na chlorantraniliprolu – 30.05.2017 r.

Przeciwko – Bawełnicy korówce i mszycom – naznaczono zabieg preparatem opartym na tiametoksamie – 23.05.2017r.