Kredyt preferencyjny przysługuje osobom fizycznym posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto musi ona wykazać się prowadzeniem działalności w zakresie: