Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny być budowane na terenach wiejskich o rozproszonej zabudowie, wszędzie tam gdzie nie będzie budowana kanalizacja.

Oferujemy porady w zakresie:

  • Wyboru odpowiedniego typu oczyszczalni przydomowej,
  • Instruktaż dotyczący budowy oczyszczalni systemem gospodarczym,
  • Pomoc przy zgłoszeniu zamiaru budowy oczyszczalni.

Image

Oczyszczalnia z filtrem piaskowym

Przydomowe oczyszczanie ścieków wykonywane samodzielnie

Przydomowa oczyszczalnia ścieków nie wymaga pozwolenia na budowę - wystarczy zgłosić zamiar budowy do odpowiedniego urzędu (zazwyczaj Starostwa).

Procedura jest taka sama jak przy zgłaszaniu zamiaru budowy płotu, szopy lub altanki i polega na:

  • wypełnieniu druku zgłoszenia (pobranego w urzędzie),
  • złożeniu dokumentu stwierdzającego, że jesteśmy właścicielami działki (lub oświadczenia),
  • narysowaniu szkicu lokalizacji budowy (np. na kserówce mapy, najlepiej w skali 1:500),
  • dołączeniu informacji o typie oczyszczalni,
  • wskazana jest informacja z Urzędu Gminy, o nie wnoszeniu zastrzeżeń (związanych np. z planowaną budową kanalizacji).

Jeśli przez miesiąc nie otrzymamy sprzeciwu to możemy przystąpić do budowy.

Na terenach wiejskich o rozproszonej zabudowie do wykonania polecane być mogą:

 Oczyszczalnia z filtrem korzeniowym.

 

Doskonała dla wiejskiego domu na dość dużej działce. Wymaga jednak dużych spadków terenu i jest dość pracochłonna. Rekompensuje to jednak bardzo dużą skutecznością redukcji zanieczyszczeń.

Oczyszczalnia składa się z trzech osadników (można wykorzystać istniejące szamba), filtra korzeniowego obsadzonego wierzbą wiciową, oraz drenażu umożliwiającego wsiąkanie oczyszczonych ścieków do gleby. Przepływ grawitacyjny. Eksploatacja - sporadyczne dodawanie biopreparatów, coroczne usuwanie osadów z pierwszego osadnika i wycinka prętów wierzby - co roku na przedwiośniu.

Drewno wierzbowe można spalać w kominku.

"Filtr korzeniowy - Instalacja do oczyszczania ścieków domowych"- Instrukcja do pobrania w formacie "doc". Filtr korzeniowy

 

Oczyszczalnia z pompą i filtrem piaskowym.

Można ją wykonać na każdym terenie, w miejscu położonym wyżej niż dom, oraz w miejscu podmokłym.

Na działkach płaskich i podmokłych polecić można oczyszczalnię, z usypanym na powierzchni, filtrem piaskowym. W trzecim osadniku umieszczamy pompę szambową z czujnikiem sterującym jej włączanie i wyłączanie. Pompa dostarcza (wstępnie oczyszczone) ścieki do drenażu umieszczonego w wierzchniej warstwie filtra piaskowego. Po przesączeniu się przez piasek woda pościekowa wsiąka do gleby. Filtr piaskowy obsiany trawą lub porośnięty bluszczem, stać się może atrakcyjnym elementem przydomowego ogródka.

"Filtr piaskowy - Instalacja do oczyszczania ścieków domowych"- Instrukcja do pobrania w formacie "doc". Filtr piaskowy

 Oczyszczalnia z filtrem glebowym.

 

 Image

Można ją wykonać na terenie z naturalnymi spadkami i tylko tam gdzie wody gruntowe są głęboko.

Na działkach małych, gdy chcemy wykorzystać powierzchnię drenażu jako trawnik, można wykonać oczyszczalnię z filtrem glebowym. Do tego typu oczyszczalni najlepsze są grunty piaszczyste i suche. Na glebach nieprzepuszczających wody (np. gliniastych) drenaż będzie kosztowny - potrzebna będzie duża ilość tłucznia powiększającego zdolność wchłaniania ścieków.

Własnoręczne wykonanie przydomowej oczyszczalni umożliwia zmniejszenie kosztów budowy przynajmniej o połowę. Koszty budowy nie powinny przekroczyć kwoty 4 000 do 5 000 zł.

"Filtr glebowy - Instalacja do oczyszczania ścieków domowych"- Instrukcja do pobrania w formacie "doc". Filtr glebowy

Opracował: Bogusław Kiedrowski
LODR Końskowola