Podstawą udzielania pomocy finansowej grupom jest Traktat Akcesyjny. Określa on możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez grupy producentów rolnych wpisane do rejestru. Pomoc realizowana jest w formie rocznych płatności w wysokości zależnej od wartości netto sprzedanych produktów dla których grupa jest utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków.