Sad Doświadczalno – Wdrożeniowy 

Obecnie o łącznej powierzchni 41 ha został założony w 1956 roku w ramach Rolniczego Rejonowego Zakładu Doświadczalnego jako obiekt doświadczalno – wdrożeniowy powstającego ówcześnie działu ogrodniczego. Głównym celem tego przedsięwzięcia było prowadzenie doświadczeń ścisłych i wdrażanie szeroko rozumianych innowacji w zakresie sadownictwa . Taki cel przyświeca również obecnie prowadzonym pracom doświadczalnym i wdrożeniowym. W Sadzie LODR prowadzone są prace badawcze, doświadczalne,  wdrożeniowe i adaptacyjne dotyczące:

  •  wdrażania i upowszechniania nowych rozwiązań oraz innowacji technologicznych w sadownictwie
  •  oceny nowych gatunków i odmian roślin sadowniczych do uprawy towarowej  i amatorskiej na Lubelszczyźnie we współpracy z In Hort Skierniewice
  •  wykorzystanie dzikiej pszczoły murarki ogrodowej do zapylania roślin sadowniczych  we współpracy z Zakładem Pszczelnictwa in Hort w Puławach
  •  monitoringu oraz sygnalizacji pojawu chorób i szkodników, określania skali zagrożenia dla roślin sadowniczych i  wyznaczania terminów ich zwalczania
  •  oceny skuteczności nowych pestycydów sadowniczych i dyspenserów feromonowych w ramach doświadczeń ścisłych, zlecanych przez firmy fitofarmaceutyczne w celu ich rejestracji w Polsce i badań porejestracyjnych we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie
  •  bieżącej lustracji i obserwacji faz fenologicznych poszczególnych gatunków i odmian roślin sadowniczych
  •  integrowanej ochrony przed chorobami i szkodnikami drzew i krzewów owocowych