Dopłaty bezpośrednie - plakat

Ekoschemat Dobrostan zwierząt - plakat

W dniu 07.06.2024 roku w Pałacu Prezydenckim zostały wręczone nagrody w konkursie AgroLiga 2023. W gali finałowej 31. edycji konkursu uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda, któremu towarzyszyła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Celem konkursu AgroLiga jest wyłonienie Mistrzów Krajowych w kategoriach Rolnicy i Firmy. Eliminacje odbywają się na szczeblu wojewódzkim i krajowym. W konkursie nagrodzeni zostają wyróżniający się rolnicy oraz najlepsi przedsiębiorcy działający w branży rolno-spożywczej. Konkurs pozwala też na prezentację dorobku rolnictwa i firm funkcjonujących w tym obszarze z poszczególnych województw.

W ramach przedmiotu „Propedeutyka doradztwa rolniczego” na Katedrze Hodowli Zwierząt i Doradztwa Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dniu 5 czerwca br. odbył się wykład dotyczący funkcjonowania doradztwa rolniczego. Zajęcia przeprowadził Antoni Skrabucha – dyrektor LODR w Końskowoli. Podczas spotkania studenci mieli okazję zapoznać się z działalnością LODR w Końskowoli, w tym z zadaniami jakie stoją przed doradcami rolniczymi.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizują V edycję  Konkursu na Najlepszego Doradcę Ekologicznego. 

Ideą konkursu jest popularyzacja i promowanie najlepszych osiągnięć doradców zaangażowanych w rozwój rolnictwa ekologicznego, którzy zostali wpisani na listę doradców rolniczych.

Wnioski o przyznanie premii dla młodych rolników będzie można składać od 19 czerwca do 16 sierpnia 2024 r. wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR. Wsparcie to jest realizowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027.

Informujemy, że 29 maja br. projekt rozporządzenia zmieniającego normy oraz szczegółowe warunki ich stosowania został przekazany do konsultacji publicznych. Zmiany wynikają z opublikowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, wprowadzającego zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej. Rozporządzenie weszło w życie 25 maja br.