Programy szkoleń w zakresie integrowanej produkcji roślin zarówno podstawowych jak i uzupełniających zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz.U. z 2022 r. poz. 824) z podziałem na grupy roślin: sadownicze, warzywnicze i rolnicze. Producent, który ma w gospodarstwie różne grupy upraw nie musi robić oddzielnych szkoleń dla poszczególnych grup upraw. Taka opinię wydało MRiRW Departament Hodowli i Ochrony Roślin.

W dniach 29.02.2024 r. - 15.03.2024 r. producenci rolni, u których w gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.

sposób na sukces 2000

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXIV edycję ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Do Konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia  uruchomione w okresie od 1 lipca 2022 do 29 lutego 2024 w jednej z trzech kategorii:

pola uprawne widziane z lotu ptaka

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło zaktualizowaną wysokość stawek płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 rok. Finalnie stawki te są wyższe od wcześniej projektowanych w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Aktualne stawki poszczególnych płatności za ekoschematy:

Doradcy LODR wypełniają wnioski BEZPŁATNIE!

Informujemy, że ze względu na przyjmowanie przez ARiMR wniosków od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, godziny pracy w Powiatowych Biurach Doradztwa Rolniczego LODR w Końskowoli zostały wydłużone do godziny 18.00.

dopłaty do kukurydzy

Biura Powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dokumenty można składać do 29 lutego 2024 r.

pola uprawne widziane z lotu ptaka

Informujemy, że są już ustalone stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 r. Kurs wymiany, po którym przeliczane są płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 r., wynosi 4,6283 zł za 1 euro. Do wyliczeń przyjęto kurs wymiany opublikowany 29 września 2023 r. przez Europejski Bank Centralny. Całkowita pula środków na płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 r. wynosi 3 519 mln zł.