Bezpłatna pomoc doradców w ramach kampanii dopłat bezpośrednich

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza na warsztaty zielarskie pt. „Innowacyjne podejście do ziół uprawnych i dziko rosnących”

Data i miejsce warsztatów:

19-20 czerwca 2023 r. -  Folwark Walencja w Kazimierzu Dolnym, Góry 16, 24-120 Kazimierz Dolny

Nałęczowski Ośrodek Kultury przyjmuje zgłoszenia na Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich i Twórców Ludowych  „Tradycyjnie w Nałęczowie”.

Lokalne przysmaki, tradycyjne rękodzieło, inspirujące warsztaty i spotkania z ciekawymi ludźmi, dobra muzyka i relaks w plenerze  - wszystko to podczas dwudniowego Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich!

Od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków od rolników działających w sektorze zbóż i nasion oleistych, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane przywozem ziarna z Ukrainy. Pomoc można otrzymać do następujących gatunków: kukurydza, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje IV edycję  ,,Konkursu na Najlepszego Doradcę Ekologicznego”. Konkurs jest skierowany do doradców wpisanych na listę doradców rolniczych lub rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020 prowadzoną przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

W zakładce monitoring agrofagów zamieszczane są aktualne informacji dotyczące monitoringu lotu jednych z najgroźniejszych owadów:

W związku z nowelizacją przepisów w ramach trwającego naboru:

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie świętował 70-lecie istnienia. 18 maja 2023 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się uroczystość, w której uczestniczył Dyrektor LODR w Końskowoli Wiesław Orzędowski. Podczas oficjalnych obchodów jubileuszu wręczono odznaczenia i podziękowania. Nadano też tytuł doktora honoris causa prof. dr. hab. Markowi Świtońskiemu z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Logo: Unii Europejskiej, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” poddziałanie „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Wizyty w gospodarstwie demonstracyjnym są organizowane w ramach operacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nowoczesne techniki i technologie produkcji wysokiej jakości pasz objętościowych dla bydła, pokazy polowe maszyn zielonkarskich, wystawa maszyn i urządzeń do produkcji rolniczej, pokazy i prezentacje bydła białogrzbietego i mlecznego oraz wystawa rodzimych ras koni to wszystko można było zobaczyć podczas XIX edycji Zielonego Agro Show, które odbyło się w dniach 20-21.05. 2023r. w Ułężu.

Logo: Unii Europejskiej, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” poddziałanie „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Wizyta w gospodarstwie demonstracyjnym jest organizowana w ramach operacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Logo: Unii Europejskiej, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” poddziałanie „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Wizyta w gospodarstwie demonstracyjnym jest organizowana w ramach operacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Logo: Unii Europejskiej, PODR Szepietowo, KSOW, PROW 214-2020

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji konkursu „Agroliga 2022/23” na etapie wojewódzkim. Na tym etapie zostaną wybrani Mistrzowie w dwóch kategoriach: Rolnik i Firma. Wyłonieni Mistrzowie reprezentować będą nasz region w tym konkursie na szczeblu krajowym.

Zielonki są dla bydła mlecznego bardzo dobrym, wydajnym, a przy tym tanim źródłem paszy objętościowej. Wypas krów na pastwisku ma szereg zalet, z których zdają sobie sprawę wszyscy hodowcy dysponujący użytkami zielonymi. Jednak nie jest pozbawiony wad – jedną z nich są choroby pastwiskowe, czyli takie, których ryzyko pojawienia się znacznie wzrasta wraz z wypuszczeniem stada na pastwisko.

W dniu 7 maja 2023r. na Placu Wystawowym LODR w Końskowoli odbył się Kiermasz Roślin Ozdobnych zorganizowany przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Jak co roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród wystawców i kupujących. Na tegorocznym Kiermaszu można było kupić rośliny cebulowe, krzewy ozdobne oraz rośliny rabatowe i balkonowe, a także środki do produkcji. Miłośnicy roślin ozdobnych mieli okazje podziwiać wiele gatunków o ciekawym i niepowtarzalnym wyglądzie.

Jesień2022/wiosna 2023

WOJ. LUBELSKIE

  1. Gospodarstwo Nasienne. Reprodukcja Zbóż i Sadzeniaków Ziemniaka. Leszek Niewęgłowski
    Dminin 59, 21-400 Łuków
    605 244 969, www.ziemniaki.kei.pl
    Oferowane odmiany (klasa A): Catania, Noya, Queen Anna, Ricarda, Vineta.

Logo: Unii Europejskiej, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” poddziałanie „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Wizyta w gospodarstwie demonstracyjnym jest organizowany w ramach operacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W terminie od dnia 5 czerwca 2023 roku do dnia 5 lipca 2023 roku  będzie można składać wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności dla części inwestycji z zakresu wsparcia infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy.

Rozporządzenie MRiRW z dnia 17 kwietnia 2023 r. wprowadza nowości i szereg zmian w wielkości pozyskiwanych środków finansowych na wykonywanie zadrzewień i zalesień. W nowym systemie wsparcia działania te zostały podzielone na 5 rodzajów i są to:

Trwa nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy:

dr hab. Paweł K. Bereś, prof. IOR – PIB

Instytut Ochrony Roślin – PIB

Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie

Publikację opracowano w ramach dotacji celowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB na rok 2023, na realizację zadania 1.12 pn. „Prowadzenie działalności upowszechnieniowej, prowadzenie współpracy i wymiana wiedzy z praktyką w ramach systemu AKIS” finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja została udostępniona do opublikowania wszystkim czasopismom wydawanym przez wojewódzkie jednostki doradztwa rolniczego. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego zapraszają do udziału w IV edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „DORADCA ROKU”. 

Regulamin_Konkursu_Doradca_Roku - IV edycja.pdf

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W dniu 14 marca w Janowcu mieliśmy przyjemność zorganizować szkolenie pt. „Aromaterapia – pachnąca moc roślin” realizowanego w ramach operacji „Innowacyjne podejście do ziół uprawnych i dziko rosnących”.

Logo: Unii Europejskiej, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” poddziałanie „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza do udziału w demonstracji pt. „Zielona infrastruktura”.

Data i miejsce demonstracji: 28.04.2023 - Gospodarstwo Ekologiczne Elżbieta Knight Piliki 125, 17-100 Bielsk Podlaski.

Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych realizuje projekt pt. „Kategoryzacja czynnikiem podniesienia jakości usług obiektów turystyki wiejskiej w województwie lubelskim”. Zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Województwa Lubelskiego zgodnie z zawartą umową nr 290/PST/CP/23 z dnia 30 marca 2023r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku.

czytaj więcej: informacja_o_projekcie.pdf

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie informuje, że z dniem 4 maja 2023r. zostaje przywrócony obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz obowiązek badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dlaczego warto wybrać właśnie wieprzowinę? Jeżeli zastanawiasz się, która wieprzowina jest najlepsza, wybierz tę pochodzącą z tradycyjnych, polskich hodowli.

W dniu 04.04.2023 roku odbyła się uroczystość wręczenia po raz czwarty Mlecznych Laurów dla producentów mleka z województwa lubelskiego za ich wyniki w produkcji mleka i rozwój gospodarstwa. Nagrody zostały przyznane przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka dla 37 laureatów w 16 kategoriach gdzie głównym wyznacznikiem podczas oceniania gospodarstwa była wydajność mleka od krowy. W naszym województwie działa ponad 2 tys. gospodarstw. Średnia wydajność polskiej krowy przekracza ponad 9 tys. kg mleka, gdzie na Lubelszczyźnie rolnicy uzyskują 8800 kg surowca.