W dniu 20 maja br. Pan Dyrektor Wiesław Orzędowski reprezentował Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli podczas finału etapu regionalnego oraz wojewódzkiego XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci z wiejskich szkół podstawowych, który odbył się w Teatrze im H.CH. Andersena w Lublinie.

Od 25 maja do 25 czerwca 2022 roku można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Zgodnie z przepisami §1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. z 2022 r. poz. 801), do przedmiotowego wykazu została dodana pszenica orkisz.

Serdecznie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie kulinarnym „Bitwa Regionów”. Aby wziąć w nim udział należy do 31 maja 2022 roku przesłać wyłącznie drogą elektroniczną wypełniony formularz zgłoszeniowy podpisany przez upoważnionego przedstawiciela KGW. Formularz stanowi załącznik do regulaminu konkursu i jest dostępny na portalu internetowym www.bitwaregionow.pl. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami tam zawartymi i do udziału w konkursie.

Logotypy

Nowa platforma doradcza eDWIN, która ułatwi codzienną pracę rolników na polu oraz przyczyni się do poprawy jakości produkowanej żywności, zostanie udostępniona dla wszystkich chętnych w piątek, 3 czerwca. Dzięki niej rolnicy będą szybko otrzymywali powiadomienia o szkodnikach, zagrożeniach na polu lub załamaniach pogody. Platforma powstała dzięki współpracy 19 partnerów z całej Polski.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W dniach 10-11 maja 2022 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował warsztaty serowarskie pt. „Serowarstwo od podstaw” dla osób rozpoczynających przygodę z produkcją serów. Warsztaty zrealizowane zostały w ramach operacji „Zespół tematyczny ds. serowarstwa” z Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie SIR.

logo_odpoczywaj_na_wsi

logo_mrirw

Smaczna, domowa kuchnia, uczestnictwo w codziennym życiu rolnika, wszechobecny spokój oraz możliwość aktywnego wypoczynku na łonie natury to tylko część z wielu powodów, dla których warto wybrać agroturystykę. Oferta turystyki wiejskiej to znacznie więcej niż tylko sen i posiłki poza miastem. To cały wachlarz rozwiązań, pomysłów, scenariuszy i propozycji adresowanych do wszystkich grup odbiorców.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje III edycję  ,,Konkursu na Najlepszego Doradcę Ekologicznego”. Konkurs jest skierowany do doradców wpisanych na listę doradców rolniczych lub rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020 prowadzoną przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Mijają kolejne miesiące realizacji przez Lubelskie Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli projektu „Lokalne Partnerstwo  ds. Wody (LPW)” w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020 - 2021 w zakresie SIR. Projekt rozpoczął się w styczniu 2021 roku. Jego zakończenie planowane jest na grudzień roku 2022. Mamy zatem już za sobą 16 pełnych miesięcy jego realizacji.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza na warsztaty serowarskie pt. „Marketing produktów serowarskich. Budowa i zarządzanie marką produktu lokalnego”. Data i miejsce warsztatów: 02 czerwiec 2022 r. -  Hotel & Restauracja "DWA KSIĘŻYCE"  ul. Sadowa 15   Kazimierz Dolny n/Wisłą

Do 31 maja 2022 r. został wydłużony terminu naboru wniosków o dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w dniu 26 czerwca 2022 roku, na terenie Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie organizuje Piknik „Poznaj Dobrą Żywność” „Polska Smakuje”. Na Pikniku sprzedawana będzie polska żywność wysokiej jakości, w trakcie imprezy odbywać się będą konkursy oraz promocja zdrowego trybu życia.  Dla najmłodszych przygotowane będą liczne atrakcje w specjalnie stworzonej strefie dla dzieci.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 31 maja 2022 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego).

Po dwuletniej przerwie, w dniu 8 maja 2022r. na placu wystawowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbył się Kiermasz Roślin Ozdobnych. Jego organizatorem był Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. W imprezie wzięło udział ponad 45 wystawców. Obok roślin ozdobnych swoją ofertę zaprezentowali również wystawcy niezwiązani z branżą ogrodniczą.

Od 20 czerwca do 29 lipca 2022 r. biura powiatowe ARiMR będą przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. W tym naborze po raz pierwszy można będzie je składać również poprzez aplikację eWniosekPlus. 

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza na warsztaty pt. „Jagnięcina i baranina - efektywne wykorzystanie potencjału hodowlanego rodzimych ras”

Od 16 maja 2022 roku będzie można ubiegać się o 60 tys. zł bezzwrotnej premii na restrukturyzację małych gospodarstw. Będzie to dziesiąty już nabór wniosków o tę formę wsparcia z budżetu PROW i potrwa do 14 lipca 2022 roku. O pomoc będą mogli starać się rolnicy posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym zorganizował 28 kwietnia 2022 r. „Lubelskie Forum innowacji w rolnictwie”.  Konferencja odbyła się w ramach operacji własnej Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie SIR.

Na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2022/484 z dnia 23 marca 2022 r. przewidującej odstępstwa od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 oraz od rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 w odniesieniu do spełniania określonych warunków dotyczących płatności z tytułu zazieleniania za rok składania wniosków 2022 (Dz. Urz. UE L 98 z 25.03.2022 r., str. 105) w 2022 r. rolnicy mogą prowadzić na ugorach produkcję w ramach płatności za zazielenienie.

Już 2 maja o 11.00 w Muzeum Wsi Lubelskiej rozpocznie się Festiwal twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny „Jawor – u źródeł kultury 2022”. Będzie można oglądać występy solistów oraz zespołów i kapel ludowych a także podziwiać rękodzieło. Decyzją festiwalowego jury wśród finalistów są:

W dniu 24 kwietnia 2022r. na terenach wystawowych w Sitnie odbył się IX Kiermasz Kwiatów i Krzewów. Jego organizatorem był Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie. Dopisała nam przepiękna, słoneczna pogoda, impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, kiermasz odwiedziło kilka tysięcy osób. Po dwuletniej przerwie w organizacji mieszkańcy Zamojszczyzny tłumnie odwiedzili Sitno, była to największa frekwencja w historii, co było widać na drogach i przepełnionych samochodami parkingach.

W dniu dzisiejszym tj. 21 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji. Jest to doskonała okazja aby podkreślić, jak efektywne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań jest kluczowe dla rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. W ramach działań Sieci wspieramy takie rozwiązania poprzez ułatwianie wymiany wiedzy, informacji oraz dobrych praktyk dotyczących innowacji oraz wspieranie ich wdrażania w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Więcej informacji: https://sir.cdr.gov.pl/2022/04/21/innowacje-sa-kluczowe-dla-rozwoju-polskiego-rolnictwa-i-obszarow-wiejskich/

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza na warsztaty serowarskie pt. „Serowarstwo od podstaw”

Data i miejsce warsztatów: 10-11 maj 2022 r. -  Łubinowe Wzgórze | Eko Resort & Natural SPA Łąki 45A, 24-160 Nałęczów

Jawor banerRadio Lublin zaprasza do zgłoszenia się na Festiwal twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny "Jawor-u źródeł kultury 2022"! Czekamy do 22 kwietnia. Kultura tradycyjna przeżywa swój renesans. Jednak nie zawsze wiąże się to z pogłębioną wiedzą. Festiwal twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny "Jawor-u źródeł kultury 2022", który w tym roku po raz pierwszy organizujemy,  jest adresowany do dorosłych, młodzieży i dzieci kultywujących tradycje z zespołów ludowych a także artystów czerpiących inspiracje z kultury tradycyjnej.

Dnia pierwszego kwietnia 2022 roku członkowie KGW Zimno spotkali się na warsztatach z  wykonywania ozdób wielkanocnych. Każdy uczestnik podczas warsztatów pracował z wielkim zapałem, czego efektem były piękne świąteczne ozdoby. Wykorzystując techniki nabyte na wcześniejszych warsztatach stworzyli piękne ozdoby wielkanocne, które będą ozdabiały ich domy w trakcie nadchodzącej Wielkanocy.

Instytut Rolnictwa Precyzyjnego z siedzibą w Toruniu zachęca do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej wykorzystania nowoczesnych technologii w polskich gospodarstwach rolnych. Dzięki tej ankiecie możliwe będzie lepsze dopasowanie działań propagujących rolnictwo precyzyjne i zwiększenie wydajności gospodarstw rolnych. Ankieta jest anonimowa i bardzo prosta, a jej wypełnienie zajmuje kilka minut. Zachęcamy rolników do udziału w tej ankiecie.

Uprawa owoców jagodowych w naszym kraju odgrywa ważną rolę w produkcji ogrodniczej, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Średnia roczna produkcja w naszym kraju kształtuje się na poziomie około 600 tys. ton, co stanowi 15 proc. produkcji wszystkich owoców, z czego zbiory porzeczek (czarnych i kolorowych łącznie) szacuje się na około 150 tys. ton, które produkowane są na powierzchni około 35 tys. ha. Przy czym największe znaczenie w uprawie porzeczek ma Lubelszczyzna (ok. 35% ogólnej wielkości produkcji).

Niedługo zacznie się czas na sadzenie ziemniaków. To ostatni moment na przygotowanie sadzeniaków, ich odpowiednie podkiełkowanie do szybszego kiełkowania roślin później. Należ zadbać o ostatnie przygotowanie stanowiska, odpowiednie zabiegi agrotechniczne mające wpływ na wysokość plonów oraz jego jakość. Wczesną wiosną należy zastosować odpowiednie uprawki w celu ograniczenia strat wody, które zostały zgromadzone zimą; przyspieszenia ogrzania się gleby; dokładne i odpowiednie wymieszanie nawozów mineralnych, jak również zapewnienie optymalnych warunków dla pracy sadzarki.