Bieżący numer

 

Pierwsza strona gazety Lubelskich Aktualności Rolniczych

Aktualności

Decyzje KE w sprawie Zielonego Ładu

Kampania dopłat 2024

Płatności w 2024 roku - zmiany i uproszczenia

Sankcje za nieprzestrzeganie norm i wymogów warunkowości

II miejsce w Konkursie KRUS za artykuł w LAR

Regulamin Konkursu AgroLiga 2024

Podkarpackie rolnictwo - nowoczesność i tradycja na Krajowych Dniach Pola w Boguchwale

 

Finanse i przedsiębiorczość

200 tysięcy złotych dla młodego rolnika

Wyniki standardowe gospodarstw rolnych Polskiego FADN w 2022 roku

 

Produkcja roślinna

Gdzie kukurydza nie może, tam sorgo urośnie?

Odchwaszczanie łubinu

Esparceta siewna - wszechstronna roślina uprawna

Ochrona przed przymrozkami - systemy nadkoronowe

Nawożenie i regulowanie zachwaszczenia w integrowanej produkcji owoców

Płodozmian warzyw

Sęki zadziorowe na pędach jabłoni

 

Produkcja zwierzęca

Od siary do TMR-u - żywienie cieląt

Sezon kiszonek już wkrótce

Nastrój rojowy - lepiej zapobiegać niż łapać roje cz. I

 

Ekologia

Demokracja w ekologii - kooperatywa

Pokrzywa z ekologicznej plantacji

Bioróżnorodność na gruntach ornych - realizacja zobowiązania

Żeby w domu było cieplej

Rezerwat przyrody Jezioro Obradowskie

 

W domu i ogrodzie

Szybko, szczupło i smacznie

 

Informacje rynkowe