Bieżący numer

 

Pierwsza strona gazety Lubelskich Aktualności Rolniczych

Aktualności

5 tys. zł, 6 tys. zł lub 7 tys. zł - wsparcie na działalność statutową KGW

Działanie „Współpraca” - trwa nabór wniosków

Tworzenie grup i organizacji producentów - można składać wnioski

Premie na działalność pozarolniczą - będą uproszczenia

Pszczelarze mogą się ubiegać o wsparcie

Wsparcie na tworzenie zadrzewień śródpolnych

 

Finanse i przedsiębiorczość

Ciągnik i przyczepa - dobrze dobrany zestaw

Opłacalność uprawy grochu siewnego

Płatności za transakcje u przedsiębiorcy i konsumenta

 

Produkcja roślinna

Pojedynkują nasiona i precyzyjnie je wysiewają - nowoczesne siewniki punktowe

Od pomysłu do sukcesu

Jak przeciwdziałać skutkom suszy?

Najpierw analiza gleby, potem nawożenie

Uprawa soi - jak uniknąć błędów?

Progi szkodliwości dla szkodników zbóż

Pryszczarek namalinek łodygowy - groźny szkodnik malin

Pułapki feromonowe - proste i skuteczne

Ochrona ziemniaków przed zarazą ziemniaczaną

Odchwaszczanie kukurydzy

 

Produkcja zwierzęca

Ketoza - poważny problem

Jak poprawić bazę pożytkową dla pszczół?

Dbajmy o owady zapylające

 

Ekologia

Długa tradycja innowacji w rolnictwie ekologicznym

Nasza świadomość ekologiczna

Rolnictwo ekologiczne w 2022 roku

 

Warto wiedzieć

AgroFossilFree - warsztaty regionalne

Regulamin Konkursu AgroLiga 2022

Otyłość - choroba cywilizacyjna

 

Aktywność na wsi

Aktywne kobiety z Olbięcina

Za zasługi dla kultury ludowej

 

W domu i ogrodzie

Niezwykła moc majowej pokrzywy

Leczą i zdobią

Pora na cięcie

 

Informacje rynkowe

 

Strona z miesięcznika LAR

str. 8

Rolnik, wyliczając własne jednostkowe koszty eksploatacji przy określonym wykorzystaniu rocznym przyczepy współpracującej z ciągnikiem rolniczym, może dowiedzieć się, czy utrzymanie konkretnej przyczepy i ciągnika oraz wykorzystanie ich tylko we własnym  gospodarstwie jest ekonomicznie uzasadnione.

Najprostszym sposobem zasadności doboru przyczep do konkretnego gospodarstwa jest ocena dostosowania ich ładowności do powierzchni użytkowanych gruntów rolnych. W dość dużym uproszczeniu można stwierdzić, że wraz ze wzrostem powierzchni gospodarstwa zwiększa się ilość masy przewozowej, a zatem rośnie zapotrzebowanie gospodarstwa na liczbę i ładowność przyczep.

 

Strona z miesięcznika LAR

str. 18

Wobec postępujących niekorzystnych zmian klimatu, generalnych recept na suszę - poza kosztownym nawadnianiem - nie ma. Można jedynie łagodzić jej negatywne skutki.

Ponad 60% gleb Polski wykazuje zbyt duże zakwaszenie, niską zawartość materii organicznej i składników pokarmowych, a przy tym (w glebach lekkich) niewielką zawartość frakcji ilastej. Prowadzi to do dużej przepuszczalności wodnej tych gleb, ponieważ wykazują one małą zdolność jej retencji. By zapewnić w okresie wegetacji w miarę dobre zaopatrzenie roślin w wodę, należy dążyć do uzyskania wysokiej żyzności i urodzajności gleb

 

Strona z miesięcznika LAR

str. 28

Pułapki feromonowe to proste urządzenia stosowane do odłowu szkodliwych owadów drzew owocowych. Na lepkiej podłodze pułapki znajduje się substancja zapachowa - feromony płciowe, związki wydzielane przez samice owadów, które wabią samce. Jeżeli chcielibyśmy używać tego typu pułapek jako jedynej metody do zwalczania owadów sadowniczych, to uwzględniając ilość i powierzchnię drzew w sadzie oraz biomasę owadów, potrzebowalibyśmy ich bardzo dużo. Jeśli nie mamy dużej ilości drzew, a nasilenie szkodnika nie jest duże, to stosowanie lepowych pułapek feromonowych lub samych tablic lepowych może przynieść wymierne korzyści. Natomiast jeżeli mamy wiele hektarów sadów, to w praktyce pułapki służą jedynie do uzyskania informacji np. o występowaniu szkodnika, o rozpoczęciu lotu godowego lub jego kulminacji. Tak jest w przypadku bardzo istotnych szkodników jabłoni, gruszy, śliw, wiśni i porzeczek.

 

 

Strona z miesięcznika LAR

str. 34

Obfitość bazy pożytkowej, obok pogody, ma główny wpływ na wydajność pasieki. Dlatego też, planując założenie pasieki, a zwłaszcza stacjonarnej, warto bliżej przyjrzeć się okolicy, w której planujemy umieścić ule. Przy ocenie bazy pożytkowej zwracamy uwagę głównie na ilość poszczególnych roślin, ich wydajność miodową i pyłkową, termin kwitnienia oraz odległość od pasieki. Przyjmuje się, że produktywna długość lotu pszczół wynosi od 1,5 km do 2 km, przy czym najintensywniej pszczoły oblatują rośliny w odległości do 0,5 km od pasieki.

 

Strona z miesięcznika LAR

str. 38

Świadome rolnictwo ekologiczne to najbardziej innowacyjna technologia produkcji, uwzględniająca wysoką jakość produkcji, poszanowanie środowiska naturalnego i dbałość o zdrowie konsumenta.  Rolnictwo ekologiczne od dłuższego czasu przeżywa renesans. W dużej mierze przyczyniło się do tego objęcie go dotacjami do powierzchni upraw, wypłacanymi od 2004 r. przez ARiMR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obecnie Komisja Europejska wspiera rozwój obszarów użytkowanych ekologicznie, aby do 2030 r. stanowiły one 25% powierzchni gruntów rolnych. Wcześniej rolnictwo ekologiczne w Polsce nie było tak popularne.