Bieżący numer

 

Pierwsza strona gazety Lubelskich Aktualności Rolniczych

Aktualności

KPO: Wsparcie dla rolników na zakup i montaż silosów wraz z wyposażeniem

Nowość: Zakładanie systemów rolno-leśnych

Zwrot części kosztów ubezpieczenia zwierząt - nabór na „Zarządzanie ryzykiem”

Dopłaty do zbóż - warto opróżnić magazyny

Dzień Otwartych Drzwi wczoraj i dziś

Szacowna Jubilatka z dorobkiem

Otwarci na gości - DOD 2023

 

Finanse i przedsiębiorczość

Pomoc finansowa dla grup i organizacji producentów rolnych

Dzierżawa gruntu rolnego a podatek VAT

Ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym

Restrukturyzacja małych gospodarstw - obowiązki i sankcje

 

Produkcja roślinna

Ekoschemat „Biologiczna ochrona upraw”

Biologiczna ochrona kukurydzy przed chorobami i szkodnikami

Wiśnia bez „robaka”

Aplikatory na łąki i pastwiska

 

Produkcja zwierzęca

Czerwiec w pasiece

Gęsi na małą skalę

Ekoschemat Dobrostan zwierząt cz. II

 

Ekologia

Ogród bez chemii

Zieloni sprzymierzeńcy rolnika

Bionawozy

Drożdże w nawożeniu i ochronie roślin

 

Warto wiedzieć

Regulamin Konkursu AgroLiga 2023

Jubileusz Zespołu „Świteź” z Węglina

Smaczne jak „Perły Chmielowa”

 

W domu i ogrodzie

Przyprawy rodzime

Kuchnia Podlaskiego Przełomu Bugu

Truskawkowe rozmaitości

 

Informacje rynkowe


Strona z miesięcznika LAR

str. 12

Na stronie MRiRW został udostępniony projekt wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji 13.2 „Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych”. O pomoc finansową może się ubiegać:

1) Grupa producentów rolnych uznana nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2023 r. na podstawie przepisów ustawy o grupach producentów rolnych, która została uznana ze względu na produkt lub grupę produktów innych niż drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone, albo miód naturalny lub inne produkty pszczele. Grupa powinna wybrać do realizacji co najmniej jeden spośród celów określonych w ustawie o grupach producentów rolnych.

2) Organizacja producentów uznana nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2023 r. na podstawie przepisów ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy o organizacji rynku mleka. Organizacja powinna zostać uznana ze względu na produkt lub grupę produktów inne niż należące do sektora mięsa drobiowego albo produktów pszczelich.

 

Strona z miesięcznika LAR

str. 24

Obecnie płynne nawozy naturalne, takie jak gnojowica i gnojówka, stosuje się na łąkach i pastwiskach głównie rozbryzgowo, wykorzystując w tym celu płytkę rozbryzgową, umieszczoną za beczkowozem, albo rozlewając je bezpośrednio z beczkowozu. Co prawda, rozwiązanie to jest tanie, ale powoduje duże starty cennego azotu, może uszkadzać rośliny łąkowe i jest uciążliwe zapachowo. O ile na gruntach ornych nawozy płynne można wymieszać z glebą lub je szybko przykryć, dzięki zastosowaniu aplikatorów doglebowych, o tyle na użytkach zielonych jest to prawie niemożliwe. Stąd pojawiły się nowe rozwiązania w aplikacji gnojówki i gnojowicy na łąkach i pastwiskach. Ich wprowadzenie wymaga jednak zakupu nowego sprzętu lub modernizacji posiadanego.

 

Strona z miesięcznika LAR

str. 28

Przyzagrodowy chów gęsi jest atutem małych gospodarstw. Hodowane w nich gęsi cieszą się znacznie większą popularnością wśród konsumentów niż pochodzące z dużych ferm. Dzięki temu, że przy domach nie jest prowadzony chów klatkowy, ptaki te rzadko chorują i prawie nie wymagają antybiotyków. Ich mięso jest zdrowsze i smaczniejsze niż drobiu z przemysłowych hodowli klatkowych. W hodowli gęsi popularnych jest kilka gatunków: gęsi białe, typ gęgawy, który dzieli się na gęś włoską i gęś kołudzką, która jest jej polską odmianą, wyhodowaną w Instytucie Zootechniki w Kołudzie

 

 

Strona z miesięcznika LAR

str. 34

W ostatnich latach coraz bardziej dostrzega się zagrożenie związane ze zmianą klimatu. Kraje tworzące Unię Europejską postanowiły przeciwdziałać tym zjawiskom w ramach wspólnej  polityki klimatycznej. Jednym z licznych zadań realizowanych w ramach tej polityki jest odtwarzanie i utrzymywanie już istniejących zadrzewień śródpolnych.

 

Strona z miesięcznika LAR

str. 38

Zespół „Świteź” z Węglina istnieje od 10 lat i aktywnie angażuje się w życie kulturalne gminy Trzydnik Duży, pow. kraśnicki. Obok formy wokalnej prowadzi działalność teatralną. Przy Zespole powstał też dziecięcy zespół „Świteź” oraz grupa kabaretowa. Zespół jest organizatorem wydarzeń kultywujących tradycje wsi polskiej. Jubileuszowe uroczystości odbyły się 16 kwietnia br.