Prenumerata

Miesięcznik Lubelskie Aktualności Rolnicze ukazuje się 11 razy w ciągu roku i jest dostępny przez cały rok:

  • w sprzedaży bezpośredniej
  • w prenumeracie

Egzemplarze zaprenumerowane dostarczane są przez Urząd Pocztowy na wskazany adres bez dodatkowych opłat. Koszt dostarczenia wliczony jest w cenę egzemplarza.

Cena 1 egz. wynosi 5,00 zł

Prenumerata roczna od 1.01.2023 r. - 55 zł (11 numerów), I półrocze - 30 zł (6 numerów),  II półrocze - 25 zł (5 numerów).

 

Terminy składania zamówień:

  • na I półrocze lub cały rok - do 30 listopada
  • na II półrocze - do 30 maja

Pieniądze należy wpłacić na konto nr
50 1130 1206 0028 9178 8920 0004
z dopiskiem "Prenumerata Aktualności", podając dokładny adres.

 

Kontakt:

Grzegorz Jakimiak tel. 605 837 976, 81 889 06 29, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby świadczenia usługi doręczania zaprenumerowanego miesięcznika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016). Administratorem Państwa danych osobowych jest Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli z siedzibą przy ul. Pożowskiej 8, 24-130 Końskowola, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz określony przez powszechnie obowiązujące przepisy szczególne. Posiadają Państwo prawo dostępu do podanych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usługi doręczania zaprenumerowanego miesięcznika.

 Więcej informacji