Leszczyna wielkoowocowa s.z. – przeciwko słonkowcowi orzechowcowi i zdobniczce leszczynowej wykonano zabieg preparatem opartym na tiachloprydzie – 16.05. 2019 r.

 

Leszczyna wielkoowocowa s.o.z.l. – przeciwko słonkowcowi orzechowcowi, zdobniczce leszczynowej, zwójkówkom i gąsienicom zjadającym liście naznaczono zabieg preparatem opartym na acetamiprydzie – 29.05.2019 r.