Kampania buraczana trwa w najlepsze. Produktem ubocznym przemysłu cukrowniczego są m.in. wysłodki buraczane i melasa, które mogą stanowić cenną paszę energetyczną w żywieniu bydła, a połączenie tych dwóch produktów daje nie tylko wysokoenergetyczną, ale również bardzo smakowitą paszę.

Szanowni Rolnicy, Producenci, Hodowcy, Przetwórcy, Szanowni Państwo,

W imieniu Rady Sektora Wołowiny uprzejmie informujemy, iż w dniu 14.07.2023 r. na posiedzeniu Zespołu ds. Stabilizacji Rynku Wołowiny Porozumienia Rolniczego zostały rozpoczęte prace nad Strategią Polska Wołowina 2030.

Zapraszamy do zgłaszania uwag, zmian i modyfikacji do Strategii Polska Wołowina 2022, która będzie stanowić podstawy do stworzenia Strategii Polska Wołowina 2030.

Obserwacja zachowania bydła niejednokrotnie może być wskazówką w ocenie stanu zdrowia oraz dobrostanu w stadzie. Zachowanie zwierzęcia może wskazywać na określone problemy zdrowotne jeszcze przed wystąpieniem objawów klinicznych danej choroby. Aby dobrze zinterpretować określone zachowanie, niezbędna jest podstawowa wiedza dotycząca behawioru bydła. Repertuar zachowań tego gatunku jest bardzo bogaty. Rozróżniamy zachowania pokarmowe, wydalnicze, komfortowe (wylizywanie się, odpoczynek), płciowe, okołoporodowe, zachowanie cieląt, eksploracyjne i społeczne (agresywne, pielęgnacyjne). Każde z nich to komunikat dla hodowcy i lekarza weterynarii o stanie zdrowia i samopoczuciu zwierzęcia.

Zielonki są dla bydła mlecznego bardzo dobrym, wydajnym, a przy tym tanim źródłem paszy. Wypas krów na pastwisku ma szereg zalet, z których zdają sobie sprawę wszyscy hodowcy dysponujący użytkami zielonymi. Jednak nie jest pozbawiony wad – jedną z nich są choroby pastwiskowe, czyli takie, których ryzyko pojawienia się znacznie wzrasta wraz z wypuszczeniem stada na pastwisko.

Dobrze zbilansowana dawka pokarmowa to absolutna podstawa w prawidłowo prowadzonym chowie i hodowli bydła. Przy jej układaniu należy pamiętać o odpowiednim stosunku pasz treściwych do objętościowych. Dobrej jakości słoma, może być z powodzeniem wykorzystywana jako jedna z rodzajów pasz objętościowych w żywieniu bydła.