W ostatnich latach znacząco wzrosła częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Praktycznie na całym obszarze naszego kraju wszyscy coraz częściej doświadczamy przykrych skutków występowania opadów nawalnych. Wynika to zarówno ze zmian klimatycznych, jak i pogłębiającego wpływu człowieka na środowisko naturalne i zmiany w ekosystemie. W szczególny sposób dotyczy to mieszkańców miast, gdzie gęsta zabudowa i związana z tym infrastruktura zastąpiły obszary naturalne powierzchniami nieprzepuszczalnymi.

Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii stała się jednym z ważniejszych priorytetów zapewniających tak docenianą dzisiaj niezależność. Instalacja urządzeń wykorzystujących OZE w gospodarstwach domowych cieszy się coraz większym zainteresowaniem.  Kierunek ten jest jak najbardziej słuszny i można się spodziewać, że będzie się rozwijał, jednak jak każda inwestycja wymaga  zwłaszcza na początku sporych nakładów. Warto wiedzieć z jakich źródeł dofinansowania możemy skorzystać, aby choć trochę wspomóc nasz domowy budżet. Każdy program skierowany jest do konkretnych odbiorców, którzy zobligowani są spełnić określone wymagania, aby móc skorzystać ze wsparcia.

Woda to podstawa życia, potrzebna do codziennego funkcjonowania ludzi, zwierząt, roślin, a także  potrzebna w rolnictwie i przemyśle. Dla niektórych grup jest ona środowiskiem życia. Eutrofizacja to inaczej „przeżyźnienie” - spowodowana jest nadmiarem składników odżywczych, co skutkuje gwałtownym rozwojem mikroorganizmów. Przyczyną eutrofizacji jest masowy rozwój sinic, który powoduje zabarwienia wody, pogorszenie jej cech organoleptycznych - smaku i zapachu.

Od 2020 roku Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli uczestniczy w międzynarodowym projekcie AgroFossilFree w ramach programu ramowego Horyzont 2020. Projekt ma na celu wyszukiwanie i upowszechnianie rozwiązań energooszczędnych, oraz służących ograniczeniu zużycia paliw kopalnych w rolnictwie. W ramach projektu wyszukiwane są dostępne i innowacyjne technologie, a na ich podstawie tworzona jest platforma AgEnergy. Dodatkowo badane są potrzeby i oczekiwania rolników i organizacji rolniczych w zakresie odnawialnych źródeł energii,

Rolnicy w Polsce od wielu lat zmagają się z pogarszającą się strukturą gleb, ich zakwaszeniem, a także z coraz bardziej niestabilnymi warunkami atmosferycznymi. Postępujące zmiany klimatu są coraz bardziej odczuwalne w postaci bezśnieżnych zim, wydłużających się okresów suszy, opadów gradu czy deszczy nawalnych. Następuje coraz większa erozja gleb, zwłaszcza na terenach o zróżnicowanej rzeźbie terenu. Są to zjawiska, które uniemożliwiają prowadzenie racjonalnej produkcji, a niekiedy niweczą pracę i wysiłki rolników. Coraz więcej osób zaczyna zastanawiać się nad metodami zapobiegania negatywnych zjawisk i wprowadzaniem działań łagodzących.