Porzeczki ppzmPrzeciwko – przeziernikowi porzeczkowcowi (po wznowionym locie motyli) ,mszycom i zwójkówkom – naznaczono zabieg preparatem opartym na acetamiprydzie – 28.05.2018 r.

 Przeciwko – Zwójkówkom, mszycom i przeziernikowi porzeczkowcowi – naznaczono zabieg preparatem opartym na tiachloprydzie – 11.05.2018 r.

PorzeczkiPrzeciwko – wielkopąkowcowi porzeczkowemu i przędziorkowi chmielowcowi – naznaczono zabieg preparatem opartym na fenopiroksymacie  - 26.04.2018 r.