Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

 mgr inż.

Kamińska Agata 

Kierownik Działu

Główny specjalista
ds. rozliczania podatku VAT w rolnictwie

663 023 043
 
mgr inż. Juszczuk Agnieszka

Koordynator wojew. FADN
główny specjalista
ds. rachunkowości rolnej Polski FADN

609 500 694
mgr inż. Kopiński Paweł

Główny specjalista
ds. kosztów opłacalności produkcji rolniczej

601 583 336
 mgr inż. Malicka Małgorzata

starszy specjalista
ds. grup producenckich oraz ich związków

601 592 434
 mgr inż. Nogalska-Michowska Edyta

Koordynator ds. informacji rynkowej, główny specjalista
ds. analizy rynków rolnych i notowań cenowych 

601 185 169
mgr Raczyńska Ewelina

Specjalista ds. ubezpieczeń w rolnictwie

603 500 963
mgr inż. Dados Martyna

specjalista ds. kosztów opłacalności produkcji rolniczej

609 654 942
inż. Borkowski Michał

Stażysta specjalista ds. rozliczania podatku VAT w rolnictwie

661 107 472