Gospodarstwo Rybackie "Bełżec" z powiatu tomaszowskiego prowadzone przez Państwa Kuśmierczaków oraz firma Geomax – Krówki z Opola Lubelskiego zostali Mistrzami Wojewódzkimi tegorocznej edycji konkursu AgroLiga 2018. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło w dniu 12 września 2018 r. podczas uroczystej Gali AgroLiga 2018. Podczas seminarium podsumowującego konkurs dyrektorzy LODR w Końskowoli - Sławomir Plis i Dariusz Piotrowski wręczyli puchary i czeki pieniężne Mistrzom i Laureatom.

Ogólnopolski konkurs AgroLiga 2018 rozstrzygany jest na dwóch szczeblach – wojewódzkim i krajowym. LODR w Końskowoli od 25 lat realizuje jego etap wojewódzki, zaś etap krajowy - redakcje audycji rolnych TVP1 oraz Stowarzyszenie AgroBiznesKlub pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa ARiMR, Dyrektora Generalnego KOWR i Prezesa KRUS. Patronat Medialny pełni Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO. Celem konkursu jest popularyzacja osiągnięć najlepszych gospodarzy i firm działających w branży rolno-spożywczej mogących poszczycić się produkcją wyrobów najwyższej jakości na coraz bardziej konkurencyjnym rynku oraz wyłonienie Mistrzów Krajowych AgroLigi 2018 w dwóch kategoriach: „Rolnik” i „Firma”. Konkurs ma na celu promowanie rolników i ich gospodarstwa, które mogą być wzorem dla innych. Laureaci to rolnicy i firmy łączący najnowsze technologie z tradycją, szanują środowisko naturalne i zdrowie konsumenta, umiejętnie zarządzają swoim biznesem, dbają o bezpieczeństwo pracy, a także chętnie dzielący się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Wybierając najlepsze gospodarstwo rolne i firmy kapituła konkursowa oceniała także perspektywy ich dalszego rozwoju .

Przypomnijmy, że konkurs ogłoszony został wiosną b.r. Zgłoszeń poszczególnych gospodarstw rolnych i firm dokonali doradcy z Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego LODR. O tytuł Mistrza Wojewódzkiego walczyło 7 gospodarstw oraz 5 firm, które pozytywnie przeszły ocenę formalną oraz weryfikację komisji konkursowej.

W sierpniu 2018 r. specjalna komisja, pod przewodnictwem kierownika Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym LODR – Janusz Gąsiora dokonała wizytacji zgłoszonych do konkursu rolników i firm. W jej skład, oprócz specjalistów LODR wchodzili przedstawiciele: Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lubelskiej Izby Rolniczej oraz AgroBiznesKlub.

Seminarium oraz ogłoszenie wyników tym razem odbyło się w Opolu Lubelskim – w regionie typowo sadowniczym, z którego niemal rokrocznie zgłaszane są gospodarstwa rolne na  konkurs AgroLiga, a rolnicy z tego powiatu wielokrotnie sięgali po najwyższe laury.

Gala finałowa zgromadziła w jednym miejscu przedstawicieli różnych branż, nie tylko rolniczych (samorząd lokalny, media, oświata, służby mundurowe), wśród których byli m.in.: wicewojewoda lubelski - Robert Gmitruczuk, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa – Krzysztof Dziewulski, Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie – Teresa Wyłupek, ubiegłoroczni mistrzowie AgroLigi – Beata i Piotr Kondraccy, tegoroczni laureaci z województwa lubelskiego, rolnicy, członkowie kapituły konkursowej  oraz doradcy LODR.

Otwierający uroczystość dyrektor LODR – Sławomir Plis nawiązując do idei konkursu podkreślił jak ważna jest promocja rolnictwa Lubelszczyzny oraz firm potrafiących konkurować na krajowym i europejskim rynku. To nagroda dla tych, którzy wnoszą wkład w rozwój i promocję naszego regionu – dodał dyrektor.

Wicewojewoda lubelski – Robert Gmitruczuk zaznaczył, że ziemia dla polskich rolników jest czymś ważnym, bo jest darem i ojcowizną. Pogratulował również zwycięzcom życząc dalszych osiągnieć.

Po powitaniu gości nastąpiła część seminaryjna uroczystości, którą przedstawili specjaliści z Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym LODR. Agata Kamińska zreferowała politykę rozwoju obszarów wiejskich i finansowanie inwestycji. Z dużym zainteresowaniem  przyjęto wystąpienie Janusza Gąsiora, który w sposób ciekawy  zaprezentował uczestnikom wydarzenia laureatów AgroLiga 2018. Zainteresowanie wzbudził również film wg pomysłu Edyty Nogalskiej - Michowskiej zrealizowany podczas wizytacji zgłoszonych do konkursu gospodarstw rolnych i firm (film do obejrzenia na stronie LODR).

 

Punktem kulminacyjnym uroczystości było przedstawienie laureatów konkursu i wręczenie im nagród.

Wyniki tegorocznego Konkursu AgroLiga 2018 przedstawiają się następująco:

Kategoria „Firma”

Mistrz Wojewódzki:

Geomax – Krówki - Stanisław Misztal, Stanisława i Waldemar Stateczny, Opole Lubelskie, powiat opolski

Wicemistrz Wojewódzki:

Plantacja nad Tanwią Sp. z o.o., Olchowiec, gm. Obsza, powiat biłgorajski

Laur AgroLiga 2018:

PHU Rolmax, Gabriel Kurzyna Ewa Kurzyna, Świdnik, powiat świdnicki

Arkadiusz i Anna Kasprzak, Majdan Kawęczyński, gm. Piaski, powiat świdnicki

Wanicki Serwis Sp. z o.o. - Filia Kazimierzówka, gm. Świdnik, powiat świdnicki

           

Kategoria „Rolnicy”

Mistrz Wojewódzki:

Gospodarstwo Rybackie "Bełżec" Anna Kuśmierczak - Kuceł, Ireneusz Kuśmierczak, Antoni Kuśmierczak, Bełżec, gm. Bełżec, powiat tomaszowski

Wicemistrz Wojewódzki:

Gospodarstwo Rolne Kinga i Łukasz Lesiccy, Paprotnia, gm. Stężyca, powiat rycki

Laur AgroLiga 2018:

Gospodarstwo Rolne Piotr Chyliński, Piaski, gm. Piaski, powiat świdnicki

Gospodarstwo Rolne Maria i Wiesław Majchrowscy, Wandalin, gm. Opole Lubelskie, powiat opolski

Gospodarstwo Rolne Agnieszka i Radosław Karpiuk, Wisznice, gm. Wisznice, powiat bialski

Gospodarstwo Rolne Beata i Arkadiusz Mazur, Olchowiec, gm. Wierzbica, powiat chełmski

Gospodarstwo Rolne Agata i Sylwester Tatara, Wierzchowiska Pierwsze, gm. Piaski, powiat świdnicki.

 

Ogólnopolski finał konkursu AgroLiga 2018 odbędzie się w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie w II kwartale 2019 roku. Województwo lubelskie będą reprezentować Mistrzowie Wojewódzcy w obydwu kategoriach.

Tegoroczna edycja konkursu AgroLiga sfinansowana została z projektu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Agata Kamińska