Celem programu „Mój Prąd” jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstlacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie oraz zwiększanie efektywności zarządzania energią elektryczną.

Interwencja dotycząca inwestycji w gospodarstwach w zakresie odnawialnych źródeł energii ma na celu zmniejszenie presji działalności rolniczej na środowisko, przez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, właściwe zagospodarowanie odpadów i produktów ubocznych z rolnictwa oraz poprawę efektywności energetycznej.

Prosumenci energii odnawialnej, czyli odbiorcy końcowi wytwarzający energię elektryczną w mikroinstalacji (o mocy do 50 kW) wyłącznie z odnawialnych źródeł energii i tylko na własne potrzeby, od 1 kwietnia 2022 roku rozliczani są w systemie net-billingu. Jest to rozliczenie wartościowe, wyrażone w złotych (PLN).

Od października 2020 roku Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli bierze udział w projekcie AgroFossilFree, realizowanym w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Projekt, między innymi działaniami, zakłada analizę opinii ekspertów z kraju na temat stanu wykorzystania i perspektyw rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. W czerwcu 2021 roku zostały przeprowadzone wywiady z pięcioma ekspertami z zakresu OZE, byli to doradcy, przedstawiciele nauki oraz przemysłu.

Zmiany klimatu w ostatnich latach przybierają na sile: długotrwałe susze, intensywne opady deszczu, powodzie, huragany. Obecnie trudno nie zgodzić się z naukowcami bijącymi na alarm. Niekorzystne zmiany dotykają wszystkich dziedzin naszego życia. Jednak to rolnictwo wydaje się być największą ofiarą zawirowań, jednocześnie będąc sektorem, który w dużym stopniu przyczynia się do powstania problemu.