Od 27 lutego do 27 marca 2020 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmować wnioski o wsparcie finansowe dla firm z branży przetwórstwa produktów rolnych lub zajmujących się ich sprzedażą hurtową. W tym naborze preferowane będą inwestycje w zakresie produkcji paszy dla zwierząt gospodarskich z surowców niemodyfikowanych genetycznie. O pomoc w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” finansowanego z PROW 2014-2020 może  ubiegać się podmiot:

Nabór wniosków na tzw. małe przetwórstwo rozpocznie się 21 listopada i potrwa do 20 grudnia 2019 r.  

ARiMR ogłosiła nabór na dofinansowanie przetwórstwa w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD). W ramach tego działania rolnicy lub ich małżonkowie, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego mogą ubiegać się o wsparcie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W dniach 12-14 września 2019 roku w Warszawie odbędzie się 3 edycja Międzynarodowych targów żywności w Polsce Warsaw Food Expo. Podczas targów  będzie  okazja do prezentacji produktów spożywczych, a także dotarcia do odbiorców z sieci handlowych i branży HoReCa w ramach takich sektorów, jak: mięsno-rybny, mleczarski, owocowo-warzywny, piekarsko-cukierniczy, napojowy, alkoholowy, convenience food oraz żywności regionalnej. Zainteresowani producenci i odbiorcy będą mogli wziąć udział w spotkaniach B2B z przedstawicielami największych sieci handlowych w Polsce oraz zagranicznymi grupami zakupowymi. 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi do końca kwietnia kampanię informacyjną, której celem jest zwiększenie świadomości konsumentów na temat oznaczenia „Produkt polski”. Aby ułatwić konsumentom identyfikację produktów wytworzonych z polskich surowców, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano znak „Produkt polski” i zasady jego stosowania. Wprowadzenie jednoznacznych kryteriów umożliwiających podawanie na zasadach dobrowolności informacji „Produkt polski” umożliwia konsumentom wyszukiwanie produktów wytworzonych w Polsce i z użyciem krajowych surowców.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie w związku z prowadzonym rejestrem producentów przypomina o obowiązku rejestracji przez producentów produkcji pierwotnej (producentów płodów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produkcji środków spożywczych) oraz podmiotów  prowadzących działalność w zakresie dostaw bezpośrednich.  

Podmiot prowadzący działalność w powyższym zakresie powinien dokonać wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.