Warunkiem wypłaty I raty pomocy jest przystąpienie przez Beneficjenta do korzystania z doradztwa indywidualnego dla osób rozpoczynających po raz pierwszy prowadzenie gospodarstwa jako młody rolnik w ramach interwencji PS WPR „Kompleksowe doradztwo rolnicze”.

Uprawnienia do świadczenia tej usługi posiadają tylko pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego.