Nawozy naturalne są ważnym źródłem materii organicznej i składników pokarmowych wykorzystywanych przez rośliny. Do nawozów naturalnych zaliczamy: obornik, gnojowicę i gnojówkę. Nawozy naturalne powinny być przechowywane na specjalnie do tego stworzonych nieprzepuszczalny płytach betonowych, zabezpieczonych przed przenikaniem wycieków do gruntu oraz posiadających instalacje odprowadzająca odcieki do szczelnych zbiorników.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego zostaje wydane na wniosek inwestora.

We wniosku należy podać:

Budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

Zwiększając produkcję zwierzęcą rolnicy potrzebują nowych pomieszczeń w których hodowla mogła by być prowadzona na większa skalę. W przypadku zwiększenia populacji zwierząt w oborze zmniejsza się przestrzeń życiowa, a tym samym może dochodzić do przepełnienia i pogorszenia dobrostanu zwierząt,  który w przepisach musi być zachowany. Chcąc powiększyć pogłowie stada nieraz trzeba rozważyć budowę nowego budynku lub przekształcenie istniejącego budynku gospodarczego na oborę.

 

Czytaj więcej: Modernizacja stodoły na oborę

Płyty obornikowe i zbiorniki na płynne odchody zwierzęce po wieloletnim użytkowaniu często ulegają zniszczeniu i nie spełniają stawianych im wymogów.

W czasie użytkowania płyt obornikowych i zbiorników na odchody płynne występują różne czynniki szkodliwe wpływające na beton i stal zbrojeniową. Jeżeli naprawa tych obiektów wykonana zostanie wcześnie, to można zahamować proces niszczenia.