W Polsce cebula jest jednym z trzech uprawianych gatunków warzyw o największym znaczeniu gospodarczym i choć jej powierzchnia w ostatnich latach nieco się zmniejszyła, to poziom produkcji utrzymuje się na podobnym poziomie. Spożycie cebuli w Polsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi około 8 kg i jest znacznie niższe niż we Włoszech, Turcji, Grecji, Hiszpanii, gdzie stanowi 12-14 kg na osobę. Brak dobrej jakości cebuli w okresie wiosennym spowodował wzrost zainteresowania uprawą cebuli ozimej, która pozwoliłaby uzupełnić wiosną lukę w podaży tego warzywa.

W obrębie tego gatunku występują dwie grupy: czosnek strzałkujący — wytwarzający pędy kwiatostanowe — oraz niestrzałkujący — niewytwarzający takich pędów. W obu grupach występują formy ozime i jare.

W ostatnich dwóch sezonach wegetacyjnych odnotowaliśmy na  plantacjach kapustowatych nowego szkodnika jakim jest Mączlik warzywny (Aleyrodes proletella). Ten stosunkowo nowy w uprawach polowych szkodnik, okazał się bardzo inwazyjny i trudny do zwalczenia. Rozwój i opis szkodnika

Uprawa warzyw w tunelach i pod płaskimi osłonami ma na celu uzyskanie wysokiego wczesnego plonu dobrej jakości. W praktyce warzywniczej najpopularniejszymi płaskimi osłonami są folia perforowana oraz włóknina, najczęściej wykorzystywane we wczesnowiosennej uprawie warzyw znoszących niską temperaturę

Wielosezonowe obiekty jakimi są szklarnie i tunele foliowe są wykorzystywane przez większą część sezonu wegetacyjnego. Obecność na rynku przez większą część roku powoduje że producenci pozostawiają sobie coraz mniej czasu na czyszczenie szklarni. W naszym klimacie okres ten przypada na 45-47 tydzień, czyli między 1 a 3 dekadą listopada.