Jak co roku w COBORU odbyło się spotkanie Komisji ds. rejestracji odmian buraka, które miało miejsce 21 stycznia 2021 r. Ze względu na występującą pandemię było to kolejne posiedzenie o charakterze wideokonferencji. Po pozytywnym zaopiniowaniu zostało wpisane do Krajowego Rejestru 20 odmian buraków w tym 18 odmian buraka cukrowego i 2 buraka pastewnego (5  z nich należą do typu normalnego, 7 do normalno-cukrowego, 2 do cukrowego, 2 do typu „Conviso Smart” po 1 do normalno-plennego i plennego) oraz dwie odmiany buraka pastewnego

Jesień2020/wiosna 2021

WOJ. LUBELSKIE

  1. Gospodarstwo Nasienne. Reprodukcja Zbóż i Sadzeniaków Ziemniaka. Leszek Niewęgłowski
    Dminin 59, 21-400 Łuków
    605 244 969, www.ziemniaki.kei.pl
    Oferowane odmiany (klasa A): Catania, Noya, Ricarda, Vineta.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dzień Ziemniaka 2020 - relacja telewizyjna Bardzo dziękujemy Państwu za uczestnictwo w „Dniu Ziemniaka”, który odbył się 13 września 2020 na terenie Pola Doświadczalno-Wdrożeniowego w Pożogu II. Organizatorem wydarzenia był Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa przy współudziale Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie LODR w Końskowoli. Impreza miała charakter plenerowy, a w jej trakcie można było podziwiać przygotowane poletka odmianowe, pokazy pracy maszyn, wystawę maszyn, pokazy kulinarne. W namiocie wykładowym słuchaliśmy wystąpień ekspertów związanych z produkcją i przetwarzaniem ziemniaka. Odwiedziło nas wielu rolników i doradców również spoza województwa. Całość wydarzenia w Pożogu transmitowała telewizja TVP 3 Lublin.

Podczas organizowanego przez nas święta ziemniaka chcemy przedstawić Państwu bogatą kolekcję nowych odmian wchodzących na rynek i tych, które badamy w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.  Dzięki współpracy z hodowlami i organizacjami rolniczymi w tym roku prezentować będziemy również odmiany stare, których smaki pamiętamy z czasu dzieciństwa, a których produkcja będzie wznawiana w najbliższych latach. Ideą Dnia Ziemniaka jest zwrócenie uwagi rolników, przemysłu i konsumentów na olbrzymi potencjał jaki tkwi w tym gatunku, a który można wykorzystać w poprawie dochodowości gospodarstw. Chcemy zarówno przyczynić się do wzrostu produkcji krajowej jak i do rozwoju eksportu. Przez to wydarzenie i szerszą działalność doradczą chcemy przywrócić pozycję regionu w uprawie ziemniaków, przyczynić się też do likwidacji barier, które uniemożliwiają rozwój branży oraz promować innowacje w agrotechnice i w wykorzystaniu surowca.

Potato Poland 2020 
W tym roku Krajowe Dni Ziemniaka odbyły się w Lubkowie na Dolnym Śląsku koło Bolesławca w gospodarstwie Pana Jacka Kozłowskiego. Jest to coroczne święto producentów ziemniaka i hodowli, którego zadaniem jest promocja  i integrowanie rolników oraz firm pracujących w obrębie branży. Organizatorami wydarzenia była Polska Federacja Ziemniaka, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Boninie. Spotkanie odbyło się w dniach 21-23 sierpnia i składało się z części konferencyjnej i wystawienniczej. Wydarzenie było transmitowane również w internecie - relację można znaleźć na stronie https://federacjaziemniaka.pl.