JabłoniePrzeciwko – zwójkówkom pokolenia późnojesiennego – wykonano zabieg preparatem opartym na indoksakarbie – 28.08.2018 r.

JabłoniePrzeciwko – zwójkowkom i owocówce jabłkóweczce – naznaczono zabieg preparatem opartym na metoksyfenozydzie – 04.07.2018 r.


Jabłonie b.m.p. – Przeciwko – bawełnicy korówce, mszycy jabłoniowej i porazikowi jabłoniowemu – naznaczono zabieg preparatem opartym na spirotetramacie – 13.06.2018 r.

JabłoniePrzeciwko – bawełnicy korówce i mszycom – naznaczono zabieg preparatem opartym na timetoksamie – 04.06.2018 r.


Przeciwko – owocówce jabłkóweczce i zwójkówkom – naznaczono zabieg preparatem opartym na chlorantraniliprolu – 24.05.2018 r.


Przeciwko – owocnicy jabłkowej – naznaczono zabieg preparatem opartym na tiachloprydzie – 07.05.2018 r.


Jabłonie – Przeciwko –  mszycom i innym szkodnikom– wykonano zabieg insektycydem z substancją aktywną acetamipryd – 12.04.2018 r.