Przędziorek chmielowiec

19.04.2018 r. - Na niektórych plantacjach truskawek stwierdza się obecność jaj i larw przędziorka chmielowca oraz pojedyncze formy ruchome. Po stwierdzeniu przekroczenia progu zagrożenia (1-2 stadia ruchome przędziorka na 1 listek liścia złożonego) należy wykonać zabieg jednym z zarejestrowanych akarycydów.