Wiśnie n.t.m.c. – przeciwko nasionnicy trześniówce i mszycy czereśniowej naznaczono zabieg preparatem opartym na tiachloprydzie – 04.06.2019 r.

 

Wiśnie nt.tc.mc. – przeciwko nasionnicy trześniówce, tutkarzowi bachuskowi i mszycy czereśniowej naznaczono zabieg preparatem opartym na acetamiprydzie – 11.06.2019 r.

Wiśnie nt.3 – przeciwko nasionnicy trześniówce naznaczono zabieg preparatem opartym na tiachloprydzie – 18.06.2019 r.

 

Wiśnie nw. – przeciwko nasionnicy wschodniej naznaczono zabieg preparatem opartym na acetamiprydzie – 25.06.2019 r.