Przeciwko – Słonkowcowi orzechowcowi – naznaczono zabieg preparatem opartym na acetamiprydzie – 31.05.2017 r.

Przeciwko – Słonkowcowi orzechowcowi i mszycom – wykonano zabieg preparatem opartym na tiachloprydzie – 22.05. 2017 r.