Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli realizuje dwa innowacyjne projekty w ramach działania „Współpraca”, które dotyczą użytków zielonych. Pierwszym projektem jest „LODRON” – do monitorowania plonu pastwisk i stworzenia aplikacji komputerowej ułatwiającej zarządzanie wypasem bydła, a drugi projekt „Bazydrill” ma na celu budowę innowacyjnego siewnika do podsiewu użytków zielonych. Oba projekty wykorzystują najnowsze osiągnięcia i rozwiązania technologiczne wpisując się w rozwój tzw. rolnictwa precyzyjnego i przyczyniają się do większej dbałości o środowisko.

Przedstawiamy Państwu wyniki Naszych obserwacji, które dotyczą plonowania mieszanek traw i bobowatych (z lat 2018-2020). Informacje o mieszankach i odmianach znajdujących się w ofertach handlowych firm nasiennych mogą być pomocne przy planowaniu obsiewu użytków zielonych z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt. Kolekcja mieszanek traw i roślin bobowatych drobnonasiennych została założona w 2018 roku na polu doświadczalno-wdrożeniowym LODR w Końskowoli. W ramach kolekcji badaliśmy łącznie 26 obiektów. Wśród mieszanek znajdują się te polecane na użytkowanie kośne, pastwiskowe oraz kośno-pastwiskowe, na różne stanowiska od posusznych do wilgotnych.

Pole DW w Pożogu II

Kostrzewa czerwona - Gatunek wieloletni zaliczany do traw niskich. Charakteryzuje się silnym systemem korzeniowym oraz niskimi wymaganiami glebowymi i wodnymi. Jest jednym z podstawowych składników mieszanek pastwiskowych na gleby słabsze oraz okresowo suche. Mała zdolność konkurencyjna w mieszankach - przy intensywnym nawożeniu azotem ustępuje z runi zagłuszana przez inne gatunki nitrofilne. W mieszankach na pastwiska suche, mało zasob­ne - odmiany kostrzewy czerwonej powinny stanowić około 20% ogólnej masy nasion; na glebach organicznych, posusznych - do 25%. Liczba wartości użytkowej (LWU) – 5 (średnia).

Czytaj więcej: Rośliny energetyczne i inne

Wapń to jeden z podstawowych składników, który decyduje nie tylko o żywieniu roślin ale przede wszystkim ma zasadniczy wpływ na glebę poprzez oddziaływanie na jej strukturę i możliwość pobierania składników przez roślinę. Dzięki wapnowaniu uzyskujemy zmianę odczynu gleby, co powoduje lepszą przyswajalność składników plonotwórczych (azot, fosfor, potas, mikroelementy), które dostarczone zostały wraz z nawozami. Ponadto redukowane jest toksyczne oddziaływanie np. glinu i następuje aktywizacja mikroorganizmów glebowych. Właściwy odczyn gleby jest szczególnie istotny dla obecności roślin motylkowatych w runi.