Amoniak jest jednym z głównych zanieczyszczeń gazowych powietrza powstającym w produkcji rolniczej. Według wielu szacunków podaje się, że w Unii Europejskiej rolnictwo jest odpowiedzialne za ponad 92% emisji tego gazu, w Polsce wartość ta sięga 94%. Największa część emisji amoniaku związana jest z odchodami zwierząt - 78%, a pozostałe 22% emisji związane jest ze stosowaniem mineralnych nawozów azotowych. Amoniak powstaje na skutek rozkładu związków organicznych, które zawierają białko.

1.Podstawy prawne

- Rozdział 4 ustawy Prawo wodne,

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia,, Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu’’.

Czytaj więcej: Program Azotanowy

 

Hodowla królików jest bardzo przyszłościowym kierunkiem produkcji zwierzęcej. Króliki charakteryzują się wybitnymi wskaźnikami i parametrami rozrodu oraz tuczu wśród zwierząt gospodarskich. Mięso królicze ma dużo walorów kulinarnych i dietetycznych, posiada mało tłuszczu, charakteryzuje się niską zawartością cholesterolu od 35-50 mg w 100g mięsa, bogate jest w witaminy i mikroelementy.

6 marca 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 sierpnia 2017r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich. Przepisy te zastępują dotychczasowe rozwiązania prawne zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.

W ostatnich latach w Polsce nastąpił gwałtowny spadek zużycia nawozów mineralnych. W porównaniu do lat osiemdziesiątych zużycie nawozów azotowych zmniejszyło się o 30 % a fosforowych i potasowych o 60 %. Zmniejszenie zużycia nawozów mineralnych wynika z obniżenia realnych dochodów rolników.