Podejmując decyzję o wyborze odmiany warto dowiedzieć się, czy została ona wpisana do Krajowego Rejestru Odmian. Jeżeli dana odmiana została zarejestrowana oznacza to, że przeszła odpowiednią procedurę badań rejestrowych, a jej wartość na tle innych odmian była sprawdzana w warunkach przyrodniczo-klimatycznych naszego kraju – jest to szczególnie ważne w przypadku odmian zagranicznych. Wpisanie odmiany do rejestru oznacza, że spełniła ona określone wymagania dotyczące jej wartości i jakości.

Czytaj więcej: Odmiany kukurydzy wpisane

Kolekcja roślin międzyplonowych na Polu Doświadczalno-Wdrożeniowym w Pożogu II składała się z kilkunastu gotowych mieszanek, w skład których wchodziły rośliny miododajne, oleiste, zbożowe, bobowate, trawy – ogółem 13 mieszanek. Z pewnością jedną z zalet tych mieszanek jest różnorodność gatunkowa, dzięki czemu zwiększa się spektrum oddziaływania na glebę i rośliny następcze.

Kolekcja odmian kukurydzy pastewnej w 2016 roku składała się z 17 mieszańców o klasach wczesności od wczesnych (FAO do 220), przez odmiany średniowczesne (230-240 FAO) do średniopóźnych (FAO 250-290). Większość stanowiły odmiany uniwersalne, przeznaczone do uprawy zarówno na ziarno jak i na kiszonkę (14 odmian), następnie dwie odmiany z przeznaczeniem na ziarno oraz jedna odmiana z przeznaczeniem kiszonkowym.

Czytaj więcej: Kolekcja kukurydzy pastewnej