Przeciwko – Nasionnicy trześniówce w okresie wznowionego lotu much – naznaczono zabieg preparatem opartym na tiachloprydzie – 14.06.2017 r.

Przeciwko – nasionnicy trześniówce i mszycom – naznaczono zabieg preparatem opartym na acetamiprydzie – 02.06.2017 r.