Wartość rzeźna przedstawiana jest poprzez ilość i jakość surowca rzeźnego (przede wszystkim mięsa), który pozyskujemy od zwierzęcia. Podstawowymi czynnikami wpływającymi na mięsność tuczników są: genotyp, żywienie, masa ciała w dniu uboju, stan zdrowotny, kondycja, oraz warunki utrzymania. Nie bez znaczenia jest w przypadku tuczników, pokolenie rodzicielskie i tutaj należy zwracać uwagę na mięsność loszek i knurków, oraz na przekazywalność tej cechy potomstwu (cecha mięsności jest  wysoko odziedziczalna).

FCR oznacza współczynnik konwersji paszy i jest skrótem z języka angielskiego pochodzącym od słów „Feed Convertion Ratio”. Oznacza ilość zużytej paszy na przyrost kilograma masy ciała zwierzęcia. Współczynnik ten powinien być monitorowany przez każdego hodowcę. Jego obniżanie pozwala ograniczyć koszty produkcji i tym samym zwiększyć zysk.

FCR = pobrana pasza (kg) / przyrost masy ciała (kg)

Przy wyborze zwierząt do rozpłodu należy się dobrze zastanowić nad dalszym przeznaczeniem uzyskanego od nich potomstwa, a więc istotne jest czy prosięta będą przeznaczone do hodowli, czy też na tucz i na sprzedaż. Konieczne jest zatem jak najlepsze dobranie komponentu matecznego oraz ojcowskiego. Różnią się one w zależności od cechy wartości użytkowej jakie przekazują swojemu potomstwu.

Czytaj więcej: Rasy mateczne i ojcowskie świń

Świnie to zwierzęta stałocieplne, temperatura ich ciała kształtuje się na poziomie około 39oC, natomiast u prosiąt może dochodzić do 40oC. W odróżnieniu do pozostałych zwierząt gospodarskich mają ograniczone możliwości regulacji ciepłoty ciała, dlatego są wrażliwsze na działanie wysokich temperatur. Posiadają dosyć grubą podskórna warstwę tłuszczu, oraz niewielką ilość gruczołów potowych.

Koncentracja produkcji trzody chlewnej ciągle była i jest poważnym zagrożeniem dla środowiska poprzez emisję z budynków inwentarskich pyłów, gazów oraz poprzez odchody zwierzęce, a głównie gnojowicę, która przedostając się do gleby, może stanowić duże zagrożenie dla ludzi i zwierząt.