07.06.2022 Zwojka siatkóweczka

Zwójka siatkóweczka

W dniu 07.06.2022 w Sadzie LODR Końskowola zostały odłowione dorosłe osobniki zwójki siatkóweczki w przeciągu 4 dni w ilości 15 sztuk i tym samym został przekroczony próg zagrożenia. Zaleca się wykonanie zabiegu preparatem z substancją czynną chlorantraniliprol z grupy antranilowych diamidów lub preparatem z substancją czynna cypermetryna z grupy pyretroidów lub preparatem zawierającym abamektynę z grupy makrocyklicznych laktonów lub preparatem z substancja czynną spinetoram z grupy spinozyn.

 

 

Zwójka bukóweczka 1

Zwójka Bukóweczka

W dniu 02.06.2022 w Sadzie LODR Końskowola zostały odłowione dorosłe osobniki zwójki bukóweczki w ilości 10 sztuk przez jeden tydzień i tym samym został przekroczony próg zagrożenia. Zaleca się wykonanie zabiegu preparatem z substancją czynną chorantraniliprol z grupy antranilowych diamidów lub preparatem z substancją czynna cypermetryna z grupy pyretroidów lub preparatem zawierającym abamektynę z grupy makrocyklicznych laktonów.