Elementy rolnictwa precyzyjnego w tym rolnictwa 4.0 będą wspierane w ramach inwestycji A1.4.1 „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Nabór wniosków na inwestycje będzie realizowany od 15 listopada 2023 do 15 grudnia 2023 przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Uprawa tradycyjna (płużna) jest najczęściej stosowaną dotychczas uprawą w Polsce szczególnie w mniejszych gospodarstwach. Polega na wykorzystaniu pługa i wykonaniu poszczególnych uprawek każdorazowo innym sprzętem. Nie jest ona jednak idealnym rozwiązaniem na poprawę struktury gleby. Wadą  tej uprawy jest powstanie po pewnym czasie podeszwy płużnej, przyspieszenie procesu mineralizacji próchnicy, nadmierne przesuszanie gleby, energochłonność oraz czasochłonność wykonywanych zabiegów. System ten ma też kilka zalet w porównaniu z innymi uprawami. Należą do nich: przykrycie resztek pożniwnych, niszczenie chwastów i szkodników, likwidowanie samosiewów rośliny uprawnej oraz lepsze przemieszczenie nawozów w głębsze partie gleby. Aby ograniczyć ubytek materii organicznej w glebie oraz poprawić jej strukturę - tradycyjną metodę uprawy zastąpiono metodą uproszczoną, czyli łączeniem uprawek lub całkowitą rezygnacją z niektórych zabiegów mechanicznych.

Postęp w dziedzinie mechanizacji rolnictwa jaki się dokonał na przełomie ostatnich 15 lat jest ogromny. Dzisiejsze maszyny i urządzenia rolnicze to skomplikowane narzędzia wymagające odpowiednich umiejętności i wiedzy operatora podczas ich użytkowania. Rynek maszyn rolniczych jest bardzo duży dlatego ważne jest aby odpowiednio dobrać maszynę do potrzeb i specjalności danego gospodarstwa. Obecne dążenia w kierunku rolnictwa precyzyjnego wymuszają na producentach maszyn wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych, które przekładają się w końcowym efekcie na cenę danego urządzenia.

Nowoczesne maszyny i urządzenia rolnicze mają coraz bardziej złożoną budowę i są drogie, dlatego ich użytkowanie wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności obsługi. Każdy właściciel nowo nabytej maszyny powinien dokładnie zapoznać się z jej budową, zasadą działania, zasadami eksploatacji, konserwacji i przechowywania. Jest to podstawowy warunek na bezawaryjne i długie użytkowanie sprzętu rolniczego.