Postęp w dziedzinie mechanizacji rolnictwa jaki się dokonał na przełomie ostatnich 15 lat jest ogromny. Dzisiejsze maszyny i urządzenia rolnicze to skomplikowane narzędzia wymagające odpowiednich umiejętności i wiedzy operatora podczas ich użytkowania. Rynek maszyn rolniczych jest bardzo duży dlatego ważne jest aby odpowiednio dobrać maszynę do potrzeb i specjalności danego gospodarstwa. Obecne dążenia w kierunku rolnictwa precyzyjnego wymuszają na producentach maszyn wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych, które przekładają się w końcowym efekcie na cenę danego urządzenia.

Wprowadzanie zaostrzonych norm emisji spalin oraz wzrastająca presja na ograniczenie stosowania środków ochrony roślin oraz nawozów wyznacza nowe trendy w uprawie roli i siewu.

Pierwszy trend obejmuje wprowadzenie innowacji do stosowanych przez rolników narzędzi i maszyn. Dążenia do ograniczenia ilości stosowanych zabiegów agrotechnicznych mają podłoże ekonomiczne. Dzięki obecnie stosowanym agregatom uprawowo-siewnym, maszynom do uprawy i siewu bezpośredniego oraz nowoczesnym opryskiwaczom i rozsiewaczom nawozów możemy ograniczyć ilość zabiegów na polu co w konsekwencji przekłada się na zmniejszenie kosztów produkcji. Przykłady nowoczesnych maszyn do siewu bezpośredniego w uprawie bezorkowej przedstawiono na rys.1 i rys.2.

Rys. 1 Siewnik brytyjskiej firmy Claydon do siewu bezpośredniego (źródło: www.bezpluga.pl)
 

Rys. 2 Pług dłutowy HARRIER firmy Unia podczas pracy (źródło: www.uniamachines.com)
 

Drugi trend obejmuje automatyzację w produkcji roślinnej. Stosowanie nowoczesnych maszyn wyposażonych w sterowniki oparte na komunikacji CAN BUS z magistralą ISOBUS umożliwiają precyzyjne sterowanie maszyną z poziomu operatora ciągnika. ISOBUS to magistrala która przekazuje komendy do podzespołów maszyny i odbiera informację o parametrach jej działania. Automatyzacja obejmuje także precyzyjne prowadzenie ciągnika przy pomocy GPS  co ułatwia pracę np. przy opryskach i nawożeniu. Urządzenie GPS zamontowane na ciągniku pozwala mapować dane pole i wyznaczać trasę przejazdu tak aby ograniczyć jazdę na zakładkę bądź omijaki podczas zabiegów agrotechnicznych.

Ostatnim trzecim trendem w rozwoju mechanizacji maszyn i urządzeń rolniczych jest ich autonomiczność. Pojazdy rolnicze, które bez operatora jeżdżą po polu trudno sobie wyobrazić. Najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie często jeszcze w fazie testów są obecne na rynku maszyn rolniczych. Poniżej przedstawiono kilka przykładów autonomicznych pojazdów często nazywanych „robotami”.

Rys. 3 Autonomiczny pojazd koncepcyjny (ACV) marki Case IH (źródło: www.infotechblogs.com)
 

Rys. 4 Autonomiczny opryskiwacz firmy John Deere (źródło: www.deere.pl)
 

Mechanizacja maszyn ulega ciągłym zmianom i obecnie koncentruje się na precyzyjnym sterowaniu aby ograniczyć straty i zużycie środków do produkcji roślinnej. Głównym priorytetem jest ograniczenie środków ochrony roślin i nawożenia oraz zmniejszenie emisji spalin pojazdów z silnikami diesla (trend w kierunku energii odnawialnej „elektryfikacja”) co ma przyczynić się do zwiększenia ochrony środowiska naturalnego i klimatu.