Od 1 stycznia 2022 roku podatnicy mają możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tzw. Krajowego Systemu e-Faktur w skrócie KSeF. Obecnie KSeF funkcjonuje jako jedna z trzech form wystawia dokumentów transakcji. Obok tradycyjnej faktury papierowej, przekazywanej pocztą lub jako skan drogą mailową oraz e-Faktury, czyli faktury w formie elektronicznej, wystawianej i przekazywanej w dowolnym rodzaju pliku.

W Dzienniku Ustaw z dnia 2 grudnia 2022 r., pod poz. 2495 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023.

Rozporządzenie określa towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 0% i 8% oraz warunki ich stosowania. Konieczność wydania nowego rozporządzenia na rok 2023 - jak wynika z uzasadnienia: (...)

Korzystne zmiany dla podatników wprowadzone zostały ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.  Nowelizacje weszły w życie od 1 lipca 2022 r. (z niektórymi wyjątkami).

Od 22 lipca 2022 r. w wyniku nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 430 ze zm.) obowiązuje nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

W dniu 7 lipca 2022 r. Sejm RP uchwalił ustawę o  finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ustawą tą przedłużono m.in. stosowanie obniżonych stawek VAT na niektóre towary, tj. żywność, towary wykorzystywane do produkcji rolnej czy paliwa. Zgodnie ze znowelizowanym art. 146da-146dc ustawy o VAT do dnia 31 października 2022 r., stosowane będą obniżone stawki VAT w odniesieniu do niektórych towarów.