28 września br. w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyła się konferencja pt. „Fundusze Europejskie na wsparcie działalności gospodarczej” skierowana do obecnych i potencjalnych przedsiębiorców, doradców Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego oraz pracowników działów LODR w Końskowoli.

Konferencja została zorganizowana przez Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zebranych powitał Pan Artur Niczyporuk - Zastępca Dyrektora LODR w Końskowoli. W konferencji wzięło udział siedmiu prelegentów, reprezentujących następujące instytucje: Pan Leszek Łuczywek - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Puławach, Pan Henryk Soboń – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach, Pani Agnieszka Wójcicka – przedstawiciel  Lubelskiej Fundacji Rozwoju, Pani Edyta Sobieszek – przedstawiciel Fundacji Puławskie Centrum Przedsiębiorczości, Pani Małgorzata Gałczyńska – Zastępca Dyrektora Działu Wspierania Innowacji – Fundacja  Rozwoju  Lubelszczyzny, Pani Wioletta Wilkos – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej oraz Pan Paweł Kopiński -  LODR w Końskowoli.

Zakres tematyczny konferencji obejmował zagadnienia dotyczące: możliwości wsparcia finansowego w zakresie RPO woj. lubelskiego, dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców z Powiatowego Urzędu Pracy, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach: działania 9.3., PROW 2014-2020, projektów „Pracuje u siebie” i „Wsparcie w starcie II”, LGD Ziemi Kraśnickiej i LGD Krasnystaw Plus, oraz w zakresie funkcjonowania Fundacji Puławskie Centrum Przedsiębiorczości.

Wszystkim uczestnikom za zainteresowanie konferencją serdecznie dziękujemy.

Bożena Śmiałowska