W niedzielę 1 października br. w Kraśniku odbyły się obchody 60-lecia Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie w ramach „XXXVI Wojewódzkich Kraśnickich Spotkań Pszczelarzy”. Od lat współorganizatorem tej cyklicznej imprezy jest Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Okrągła rocznica założenia WZP w Lublinie byłą doskonałą okazją do prezentacji osiągnięć pszczelarzy i możliwością wymiany doświadczeń.

Już dwa dni wcześniej, w piątek w ramach „spotkań” odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu „Pszczoła to Skarb” skierowanego do dzieci i młodzieży z terenu województwa lubelskiego.

W tej edycji wpłynęły 253 prace z 32 placówek oświatowych - w tym 222 prace plastyczne, 19 prac literackich oraz 12 prac fotograficznych. Ogółem rozdano 87 nagród dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Niedzielne uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w intencji pszczelarzy w kościele pw. Świętego Józefa Robotnika. Stawiło się kilkadziesiąt pocztów sztandarowych instytucji i kół pszczelarzy z całego województwa. Po tej ceremonii korowód przemaszerował do Centrum Kultury i Promocji, gdzie odbyła się część oficjalna. Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie Piotr Różyński przywitał pszczelarzy i zaproszonych gości, m.in.  Prezesa Polskiego Związku Pszczelarskiego pana Waldemara Kudła, pana Artura Niczyporuka - Zastępcę Dyrektora LODR, panią Agatę Grulę – Zastępcę Wydziału Środowiska i Rolnictwa LUW reprezentującą Wojewodę Lubelskiego Przemysława Czarnka oraz panią Annę Baluch – Kierownika biura ARiMR w Kraśniku, która reprezentowała Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jarosława Stawiarskiego, posła ziemi kraśnickiej.

Główną częścią wydarzenia było wręczenie nagród, odznaczeń i wyróżnień dla zasłużonych dla pszczelarstwa. Nagrody fundował również LODR w Końskowoli.

Nagrodzono najlepsze pasieki w 3 kategoriach liczebności rodzin (do 30, 31-80, powyżej 80). Przyznano 3 pierwsze, 3 drugie i 2 trzecie nagrody.

Statuetki Ks. Dr Jana Dzierżona (najwyższe pszczelarskie odznaczenie) otrzymali za wkład dla pszczelarstwa: Stanisław Kotwica, Jan Skubik, Wiesław Ląd, Zygmunt Wójcik, Zdzisław Latos. Medal Ks. Jana Dzierżona otrzymali: Kazimierz Baran, Roman Potręć, Leszek Lis, Jacek Raczkowski. Przyznano również Odznaki Polskiego Związku Pszczelarskiego za pracę na rzecz pszczelarstwa: złote (29 odznaczonych), srebrne (23 odznaczonych), brązowe (27 odznaczonych).

O 60-letniej historii WZP w Lublinie wypowiedział się Prezes Honorowy związku pan Stanisław Różyński. Część oficjalną zakończył występ Zespołu Tańca Ludowego Ziemi Kraśnickiej. Przybyli goście mogli zapoznać się z wieloma stoiskami promocyjnymi, wśród których wyróżniało się stoisko LODR w Końskowoli, gdzie porad udzielali pracownicy pasieki LODR wraz z pracownikami Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kraśniku. Swoje stoisko wystawiło również Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli – jedyna w Polsce i Europie szkoła pszczelarska z 60-letnią tradycją. W czasie tej części można było nawiązać ciekawe znajomości z pszczelarzami z różnych kół i sympatykami z terenu województwa i nie tylko, bo na uroczystość zgłosiło się kilka delegacji pszczelarzy z innych województw.