Dnia 27 kwietnia 2018 roku Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  działając na podstawie § 8 ust 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 655, z późn. zm.),

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 19 lutego do 20 marca 2018 roku będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Pod koniec 2017 r. ARiMR uruchomiła nowy program pomocy w formie nieoprocentowanej pożyczki na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych przeznaczony dla producentów świń z terenów objętych ASF. Nabór wniosków prowadzony jest w systemie ciągłym i aktualnie dotyczy czterech województw: podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Rolniku, od 15 stycznia do 25 czerwca 2018 roku można składać wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku wraz z instrukcją zostanie wkrótce udostępniony.