Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 19 lutego do 20 marca 2018 roku będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Pod koniec 2017 r. ARiMR uruchomiła nowy program pomocy w formie nieoprocentowanej pożyczki na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych przeznaczony dla producentów świń z terenów objętych ASF. Nabór wniosków prowadzony jest w systemie ciągłym i aktualnie dotyczy czterech województw: podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Rolniku, od 15 stycznia do 25 czerwca 2018 roku można składać wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku wraz z instrukcją zostanie wkrótce udostępniony.  

W dniu 29 listopada 2017 r. został ogłoszony kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego PROW na lata 2014-2020.