Nabór wniosków na tzw. małe przetwórstwo rozpocznie się 21 listopada i potrwa do 20 grudnia 2019 r.  

ARiMR ogłosiła nabór na dofinansowanie przetwórstwa w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD). W ramach tego działania rolnicy lub ich małżonkowie, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego mogą ubiegać się o wsparcie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nowy program pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 – „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych"

Od dnia  25 września 2019 r. do dnia 22 listopada 2019 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą złożyć wnioski o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

Nabór wniosków od dnia 28 października 2019 r. do 22 listopada 2019 r.
o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego PROW na lata 2014-2020.

Nabór wniosków od 27 sierpnia - 31 grudnia 2019 r.

Od  dnia  27 sierpnia  do dnia 31 grudnia 2019 r. rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty rolnych  spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy.

Nabór wniosków od  30 września do 29 października 2019 r.

Właściciele gospodarstw, którzy uczestniczą w tzw. systemie dla małych gospodarstw, którzy zdecydują się zakończyć działalność rolniczą oraz przekazać lub sprzedać swoją ziemię innemu rolnikowi, mogą od 30 września br. ubiegać się  w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o specjalną rekompensatę z PROW na lata  2014-2020.