W dniu 21.09.2021 r.  w LODR w Końskowoli odbyły się warsztaty pt.: „Koszty ekonomiczno – społeczne związane z powstaniem i prowadzeniem gospodarstw opiekuńczych dla osób starszych”. Spotkanie było zrealizowane w ramach projektu „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych GROWID współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Warsztaty poprowadziła Pani profesor dr hab. Wioletta Knapik z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, uczelni która odpowiada za stronę merytoryczną oraz jest liderem projektu GROWID. Obecnie projekt jest w końcowej fazie realizacji. Główne cele tego projektu, jakimi było opracowanie modelu (wzorca) gospodarstwa opiekuńczego oraz przygotowanie systemu wdrażania w postaci strategii rozwoju gospodarstw opiekuńczych i opracowanie regulacji prawnych niezbędnych do jego wdrożenia, zostały osiągnięte. Obecnie jest czas rozmów
i prowadzonych konsultacji, które miejmy nadzieje doprowadzą do wprowadzenia zmian w przepisach prawnych obejmujących i regulujących działalność opiekuńczą prowadzoną w ramach gospodarstw opiekuńczych.

Zgodnie z planem, w warsztatach uczestniczyła niewielka liczba 12 osób, naprawdę zainteresowanych tematem. Taka mała liczebność była zamierzonym działaniem, gdyż umożliwiała prowadzenie merytorycznej dyskusji i wymianę wiedzy, informacji płynącej z obu stron: wykładowcy oraz słuchaczy. Uczestnicy warsztatów reprezentowali różne środowiska, dla których temat opieki nad osobami starszymi, ale nie tylko, jest bardzo bliski. Swoimi doświadczeniami dzieliły się osoby, które zawodowo zajmują się opieką: między innymi pracownicy Domu Pomocy Społecznej oraz Gminnych Ośrodków Pomocy. W warsztatach wzięli również udział rolnicy, którzy na co dzień opiekują się najbliższymi, czy to seniorami w swoich rodzinach, czy też dziećmi dotkniętymi niepełnosprawnością. Wśród uczestników spotkania były także kobiety reprezentujące stowarzyszenia, które w swoim środowisku również niosą pomoc osobom potrzebującym.

Podobne spotkania w ramach projektu GROWID były zaplanowane w każdym województwie. Oprócz Końskowoli pozostało jeszcze 6 województw, w których takie warsztaty się odbędą. Należy podkreślić jak ważną rolę mają bezpośrednie spotkania szczególnie w gronie osób, dla których temat opieki nad osobami potrzebującymi jest bliski, jest codziennością. Mamy nadzieję, że spostrzeżenia i uwagi płynące od tych osób będą pomocne i właściwie wykorzystane w dalszej pracy nad wprowadzeniem uregulowań prawnych dla powstawania i prowadzenia gospodarstw opiekuńczych.

Dorota Kapłon

Dyskusja

Uczestnicy warsztatów

Wykładowca w trakcie wykładu