W dniu 14 grudnia 2017 r. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piaskach zorganizował pokaz przygotowywania stroików bożonarodzeniowych, który odbył się w świetlicy wiejskiej w miejscowości Gardzienice (gm. Piaski). Pod fachowym okiem pana Piotra Kozaka - pracownika LODR w Końskowoli, panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Gardzienicach i kół zaprzyjaźnionych przygotowały stroiki w dwóch kategoriach: stroik tradycyjny (klasyczny) i stroik nowoczesny.

W nowoczesnej uprawie roli obserwuje się przechodzenie z metod klasycznych do uproszczonych takich jak uprawa bezorkowa tzn.; powierzchniowa, zerowa i siew bezpośredni. Powodem tych zmian są względy ekonomiczne i przyrodnicze. W dniach 7-8.11.2017 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował seminarium „Nowoczesne technologie uprawy roli jako innowacyjne wyzwania dla rozwijających się gospodarstw”.

„Możliwości obniżenia kosztów produkcji żywca wieprzowego" były wiodącym tematem listopadowej konferencji zorganizowanej przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. W tym roku poruszyliśmy przede wszystkim tematy ekonomiczne, o których mówili zaproszeni specjaliści.

W dniu 5 grudnia 2017 r. w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie odbyła się konferencja pt. „Legalne zatrudnianie pracownika – cudzoziemca w rolnictwie”.

Co oznacza tajemniczy skrót JPK _VAT, jaki jest cel jego wdrożenia i kogo będzie dotyczył - to tylko niektóre z zagadnień omawianych podczas konferencji, która odbyła się w dniu 29 listopada 2017 r. w LODR w Końskowoli. Konferencja powstała z inicjatywy specjalistów z Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym LODR.

W XXV edycji konkursu „Najlepsze Wydawnictwo Ośrodków Doradztwa Rolniczego w 2016 roku” w kategorii „Najlepsze czasopismo periodyczne” wydawane przez LODR w Końskowoli „Lubelskie Aktualności Rolnicze” zajęły I miejsce. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 6 grudnia 2017 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie.

W dniach 06-07 grudnia 2017 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli przeprowadził III-cią turę szkoleń organizowanych dla młodych rolników, którzy zadeklarowali w Planie Rozwoju Gospodarstwa dla Poddziałania 6.1. „Premie dla młodych rolników” uczestnictwo w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.

Od 1 stycznia 2018 r. rusza w Polsce dobrowolny program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu (lBR, IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD i MD). Skutki ich występowania w stadzie to: spadek wydajności, pogorszenie parametrów rozrodu, ronienia, utrudniony odchów cieląt oraz wtórne infekcje bakteryjne.

Dzięki szkoleniu zorganizowanemu przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu doradcy naszego Ośrodka zapoznali się z najnowszymi i najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi wykorzystania pasz objętościowych w żywieniu krów mlecznych.

22 listopada 2017 roku weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wprowadza ono możliwość pomocy finansowej w formie nieoprocentowanej pożyczki dla producentów świń, z obszarów ASF, udzielanej na okres maksymalnie 10 lat.

Przedstawiciele Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli przyjęli uczestników wizyty studyjnej, składającej się z przedstawicieli rządu, instytucji państwowych, samorządów z Bośni i Hercegowiny, tworzących Grupę Roboczą odpowiadającą za realizacje projektu pt.: „Pomoc techniczna w dziedzinie gospodarowania odpadami i produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego w Bośni i Hercegowinie”.

Dnia 22 listopada 2017 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach we współpracy z LODR w Końskowoli zorganizował warsztaty naukowe nt. „Innowacje w nawożeniu”. Uczestników powitali Sławomir Plis, Dyrektor LODR w Końskowoli oraz prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, zastępca Dyrektora IUNG–PIB ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych.

W ramach realizacji Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował w dniach 22-23 listopad 2017 r. dwie konferencje w województwie lubelskim na terenie powiatu Łukowskiego i Kraśnickiego pt. „Tworzenie i organizacja grup operacyjnych na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”.

W dniu 16 listopada 2017 w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym w LODR w Końskowoli odbyła się konferencja zorganizowana wspólnie przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Instytut Energetyki Odnawialnej pt. „Efektywna redukcja kosztów energii i poprawa konkurencyjności gospodarstw i małych przedsiębiorstw rolnych dzięki wykorzystaniu energii z OZE”

Jaki jest stan roślin ozimych przed nadchodzącym okresem niższych temperatur można było się dowiedzieć na szkoleniu, które przygotował dla naszych doradców agrotechnicznych Dział Technologii i Doświadczalnictwa LODR w Końskowoli. Poza warsztatami praktycznymi na polu szkolenie obejmowało również zagadnienia dotyczące monitoringu jaki przeprowadzają agrotechnicy w okresie żniwnym.

W dniu 15 listopada 2017 roku Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli wspólnie z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach zorganizował konferencję naukową pt: „Efekty wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście wielokierunkowego rozwoju sektora rolnego”.

W dniu 7 listopada 2017 roku w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym w LODR w Końskowoli odbyło się seminarium pt. „Krótkie łańcuchy dostaw - Od pola do stołu".

W imieniu organizatorów, Zastępca Dyrektor LODR w Końskowoli Pan Artur Niczyporuk powitał wykładowców oraz uczestników konferencji.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w miesiącu listopadzie był organizatorem 4 spotkań w ramach projektu pt. „Liderki społeczności wiejskiej w procesach rozwoju lokalnego”, realizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w zakresie rozwoju i finansowania inicjatyw ekonomii społecznej.

W dniu 13 listopada 2017 roku Sławomir Plis dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli udzielił wywiadu Katolickiemu Radiu Zamość, w którym był gościem programu agroKWADRANS.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, organizuje dwie konferencje w ramach realizacji operacji „Tworzenie i organizacja grup operacyjnych na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”.

Dnia 25 października 2017 roku w Urzędzie Statystycznym w Lublinie odbyła się konferencja prasowa. Pan Andrzej Matacz - zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie przedstawił sytuację społeczno-gospodarczą w województwie lubelskim we wrześniu 2017r. dotyczącą demografii, koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach.

Informacja KOWR dotycząca handlu zagranicznymi towarami rolno-spożywczymi w okresie I-VII 2017, z elementami prognozy na cały 2017 rok - opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Czytaj więcej: Informacja KOWR dotycząca handlu zagranicznymi towarami rolno-spożywczymi

 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wspólnie z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Państwowy Instytut Badawczy organizuje w dniu 15.11.2017 r. konferencję:

„Efekty wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście wielokierunkowego rozwoju sektora rolnego”

18 października 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wąwolnicy odbyło się szkolenie warsztatowe pt.: „Warsztaty z carvingu – poziom podstawowy”. Carving jest sztuką rzeźbienia w owocach i warzywach. Wywodzi się z Tajlandii i jest tradycyjnym elementem tajskiego święta Loy Krathong. Podczas spotkania zaprezentowano historię carvingu na świecie i w Polsce oraz omówiono techniki carvingu.

W listopadzie pszczelarze powinni okresowo kontrolować stan pasieki, zwłaszcza po wichurach w czasie których może dojść do wywrócenia uli lub zwiania daszka. Ponadto trzeba zwrócić uwagę na szczelność daszków oraz nie dopuścić do zagnieżdżenia się gryzoni w ulach.

Glifosat jest substancją czynną wielu herbicydów o działaniu nieselektywnym, m.in. popularnego Roundupu 360 SL. Obecnie zarejestrowanych jest ponad sto preparatów zawierających tą substancję. Glifosat jest powszechnie stosowany od wielu lat nie tylko w Polsce, ale również na świecie.

W ramach realizacji Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował w dniach 18-19 października 2017 r. seminarium pt. „Innowacyjne technologie w uprawie roślin sadowniczych”.