Termin wiosennego nawożenia azotem na plantacjach ozimin jest przeprowadzany zwykle w okresie wiosennego krzewienia zbóż, najczęściej w trakcie lub tuż po ruszeniu wegetacji. Na terenie woj. lubelskiego zwykle jest to pierwsza połowa marca. W ostatnich latach wznawianie wegetacji zbóż ulega coraz to większym przesunięciom w wyniku skrajnie różnych warunków pogodowych jakie obserwujemy na przedwiośniu.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nową formę pomocy finansowej przeznaczoną dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń. Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, albo siedzibę producenta.

Corocznie firma Syngenta przeprowadza konferencję adresowaną dla rolników naszego regionu. W bieżącym roku spotkanie odbyło się w Lublinie. Poruszono na niej wiele ciekawych zagadnień dotyczących nowoczesnego rolnictwa oraz przedstawiono ostatnie osiągnięcia firmy.

Dnia 13 lutego 2018 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych w kadencji 2017-2020.

Podjęto decyzję o wpisaniu do Krajowego Rejestru nowych odmian soi.

Do 12 aktualnie zarejestrowanych odmian, dołączy 5 nowości:

W dniach 15 i 16 lutego w Józefowie nad Wisłą nastąpiła inauguracja kolejnej edycji Dni Doradztwa Rolniczego. Coroczne szkolenia organizowane są w każdej gminie Powiatu Opolskiego i cieszą się dużym zainteresowaniem rolników. Również w tym roku w spotkaniach z rolnikami uczestniczą przedstawiciele BP ARiMR, PT KRUS, SANEPID-u i PIORiN -u w Opolu Lubelskim.

W lutym trwa zazwyczaj jeszcze zima i podobnie jak w styczniu pszczoły nie powinny być niepokojone. Jednakże w ostatnich latach ze względu na zmieniającą się pogodę coraz częściej obserwować można obloty pszczół w drugiej i trzeciej dekadzie lutego. W takim wypadku jeżeli zapowiada się ciepła aura, pszczelarz powinien przygotować pasieczysko na pierwszy oblot i być w tym czasie na pasiece aby obserwować jego przebieg oraz dokonać niezbędnych prac.

Projekt ustawy z 15 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o paszach przewiduje zmianę terminu wprowadzenia zakazu stosowania w żywieniu zwierząt pasz z udziałem surowców genetycznie modyfikowanych z 1 stycznia 2019 na 1 stycznia 2024r. W tym czasie powinien się zakończyć rządowy program mający na celu zwiększenie wykorzystania polskich roślin białkowych w produkcji pasz dla zwierząt. Termin wejścia zakazu stosowania pasz z dodatkiem GMO był już trzykrotnie przesuwany : 12 sierpnia 2008, 1 stycznia 2017 oraz 1 stycznia 2019.

Od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje w naszym kraju obligatoryjne wprowadzenie zasad integrowanej ochrony w rolnictwie w tym również w uprawach sadowniczych. Jedną z zasad integrowanej ochrony roślin jest wykorzystanie metod nie chemicznych w ograniczaniu groźnych z gospodarczego punktu widzenia szkodników  w jagodnikach.

Konferencja ”Jagodowe trendy” odbyła się w dniach 7-8 lutego 2018. Była to już czternasta edycji Międzynarodowej Konferencji Sadowniczej „Jagodowe Trendy” w Kraśniku. Udział w Konferencji wziął dyrektor LODR w Końskowoli pan Sławomir Plis. W spotkaniu uczestniczyli również Krzysztof Dziewulski – dyrektor wydziału środowiska i rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Kazimierz Choma – Dyrektor OT KOWR w Lublinie.

W dniu 05.02.2018 r. PZDR Ryki zorganizował szkolenie pod hasłem – ”Integrowana ochrona truskawek i malin”, które odbyło się w Urzędzie Miasta w Rykach. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem plantatorów owoców miękkich i zgromadziło 65 ogrodników z powiatu ryckiego.

W obecnej chwili przy produkcji owoców miękkich oczekuje się by miały one po pierwsze odpowiednia jakość, po drugie by były  zdrowe i bezpieczne dla konsumenta.

W ciągu 4 lat, od kiedy wirus afrykańskiego pomoru świń dostał się na teren Polski z każdym rokiem odnotowywana jest coraz większa liczba przypadków u dzików. Dla porównania w 2017 roku były potwierdzone 724 przypadki u dzików, natomiast w 2014 roku było ich 46. Aktualnie mamy już 7 zgrupowań ASF u dzików. Coraz więcej dzików jest chorych, obecnie ok. 80% daje wynik dodatni, w 2017 było to 50%, natomiast w 2014 tylko 20%. W województwie lubelskim zaplanowane są dalsze przeszukiwania obszarów oraz zbieranie zwłok dzików i ich szczątków w powiatach włodawskim, radzyńskim, bialskim.

Warto pomyśleć w jaki sposób zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami prawa zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych", za uczestnictwo w Systemach jakości żywności rolnikowi przysługują dodatkowe 2 pkt.

1 lutego 2018 r. w Tyszowcach Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Hrubieszowie uczestniczył w spotkaniu handlowym pt. „Targi rolnicze z AGRO–TERS-em”.

W targach udział wzięło 25 firm z branży rolniczej m.in. handlujące ŚOR, nasionami zbóż, kukurydzy, rzepaku, nawozami dolistnymi. Zaproszeni na nie byli rolnicy z powiatu hrubieszowskiego i tomaszowskiego. Uczestniczący w targach rolnicy mogli zapoznać się z ofertą handlową poszczególnych wystawców.

''Niech więc tak będzie, jak było od wieka,
 Człowiek dla pszczoły, a pszczoła dla człowieka’’
 
(Ignacy Krasicki)  

 

 

W Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli w dniach 02-04 lutego 2018 roku odbyła się Konferencja Pszczelarska, w której uczestniczyło ponad 300 pszczelarzy z całej Polski, a także z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Niemiec.

W dniu 30 stycznia w Sitnie odbyła się konferencja „Aktualne problemy w produkcji mleka”. Uczestniczyło w niej 115 rolników, lekarzy weterynarii, doradców i przedstawicieli firm. Spotkanie otworzył Dyrektor LODR w Końskowoli Sławomir Plis i kierownik PZDR Zamość z s. w Sitnie Krzysztof Pilip. Wystąpienie Dyrektora Sławomira Plisa poprzedziła prezentacja i film promujący LODR.

W sali konferencyjnej PZDR w Zamościu z s. w Sitnie w dniu 31 stycznia spotkali się hodowcy, producenci żywca wołowego i doradcy zajmujący się produkcją zwierzęcą. W konferencji „Produkcja żywca wołowego wysokiej jakości” uczestniczyło 128 osób. Gości przywitał i przedstawił program obrad kierownik PZDR Krzysztof Pilip. Spotkanie otworzył  Dyrektor LODR Sławomir Plis, informując o działalności ośrodka. Wystąpienie Dyrektora Sławomira Plisa poprzedziła prezentacja i film promujący LODR.

W dniu 30 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Zarzeczu już po raz kolejny odbyło się szkolenie powiatowe zorganizowane przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Tematem spotkania były „Nowości technologiczne  w uprawie truskawek”.

W szkoleniu wzięło udział  80 osób, podobnie jak w latach ubiegłych cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lubartowie w dniu 30.01.2018 r. zorganizował warsztaty z carvingu.

Carving to sztuka rzeźbienia oraz tworzenia dekoracji  z warzyw i owoców. Podczas szkolenia zaprezentowano historię carvingu na świecie i w Polsce. Przedstawiono niezbędny sprzęt wykorzystywany w carvingu, omówiono techniki oraz sposoby zabezpieczania wykonywanych rzeźb. W drugiej części szkolenia odbył się pokaz wykonania poszczególnych elementów, a następnie uczestnicy samodzielnie wykonali dekorację – zamieszczone na zdjęciach.

W zagłębiu sadowniczym, w gminie Wisznice, 25.01.2018 r., odbyło się powiatowe szkolenie na temat : „Pokaz cięcia drzew owocowych”, którego organizatorem był Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wisznicach. Szkolenie otworzył Kierownik PZDR w Wisznicach - Czesław Wygiera, witając Dyrekcję Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w osobie Artura Niczyporuka, z-cy Dyrektora, wykładowców - Zdzisława Partykę, Mariana Ścibiora, Sławomira Stankiewicza, przedstawiciela Urzędu Gminy Wisznice Krzysztofa Bartkowskiego i wszystkich zebranych rolników, oraz przedstawił porządek szkolenia.

W dniu 25.01.2018r. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piaskach zorganizował szkolenie, które skierowane było do rolników rozliczających się na zasadach ogólnych, jak również dla rolników „ryczałtowców” zastanawiających się nad przejściem na zasady ogólne.

Wykład przeprowadzony przez Pana Józefa Piszczka z PZDR Krasnystaw cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników szkolenia.

Według Komisji ds. Ochrony Środowiska Morskiego Morza Bałtyckiego (HELCOM) eutrofizacja jest obecnie największym wyzwaniem środowiskowym dla Morza Bałtyckiego. Zjawisko to zachodzi na skutek zbyt dużych ilości związków azotu i fosforu w wodzie. Duża ilość związków odżywczych powoduje masowy zakwit glonów i sinic. Zasłaniają one dostęp światła dla organizmów żyjących w dolnych partiach wody.

W dniu 24 stycznia 2018 r. w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z s. w Grabanowie  odbyło się na szkolenie skierowane do rolników indywidualnych nt. JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO_VAT. Wykład przeprowadził Pan Robert Pańczuk - Kierownik Dział Kontroli Podatkowej oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej.

PZDR w Opolu Lubelskim rozpoczął rok 2018 cyklem szkoleń. Wykorzystując okres zimy doradcy zorganizowali już drugą w tym roku konferencję powiatową. Tym razem wybrano miejsce, w którym zaczęła się „przygoda z malinami” w naszym regionie. Miejscowość Granice, w gminie Chodel, od dziesiątków lat kojarzy się z tym smacznym owocem. Dopisała również frekwencja - sala mogąca pomieścić dwieście osób została prawie całkowicie zapełniona.

W dniu 16 stycznia 2018 r. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tomaszowie Lubelskim w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bełżcu zorganizował  warsztaty z carvingu pt.:  Sztuka rzeźbienia oraz tworzenia dekoracji z warzyw i owoców. Podczas warsztatów zaprezentowano krótką historię carvingu na świecie i w Polsce. Przedstawiono niezbędny sprzęt wykorzystywany w carvingu, omówiono techniki oraz sposoby zabezpieczania wykonywanych rzeźb.

Świerkowce to szkodniki stanowiące problem nie tylko w szkółkach i lasach, ale także w ogrodach przydomowych. Są to czerwce z rodzaju Physokermes i rodziny misecznikowatych (Coccidae). Szkodniki te upodobały sobie głównie drzewa iglaste, w tym świerki. Zazwyczaj umiejscawiają się masowo na gałęziach w postaci brązowych, małych, prawie kulistych tworów, przypominających pąki. W dużej liczebności są one w stanie doprowadzić do zamierania drzew.

W dniu 11 stycznia 2018r w sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej odbyło się szkolenie powiatowe dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu krasnostawskiego. Szkolenie zorganizował Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie wspólnie z Regionalnym Związkiem Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Chełmie oraz z Gminnym Centrum Kultury w Krasnymstawie.

Bezpieczny zabieg herbicydowy bezpośrednio pod drzewami lub krzewami jest możliwy przy użyciu opryskiwacza z osłoną zamontowaną na  głowicy opryskującej. Osłona opryskiwacza minimalizuje ryzyko dryfu, zatrzymując oprysk herbicydowy wewnątrz osłony i zapewniając precyzyjną aplikację środka. Taki opryskiwacz o nazwie „Undavina” zaprezentowany został na Targach Sadownictwa i Warzywnictwa 10 i 11 stycznia br.