„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekt dotyczący zmian w ustawie o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Wydłużeniu ulegnie termin z 24 godzin do 2 dni na zgłaszanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada i uboju świń w siedzibach stad na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym obszarze podlegającym ograniczeniom, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Barszcz Sosnowskiego to inwazyjny chwast należący do rodziny selerowatych. Do Polski został sprowadzony z Kaukazu pod koniec lat 50. XX wieku. W czasach stalinowskich rozpoczęto jego uprawę na wielką skalę, ponieważ miał służyć jako pasza dla bydła, jednak niedługo potem zaprzestano jego uprawy. Gatunek ten okazał się przybyszem bardzo kłopotliwym, trudnym do zwalczenia, ponieważ w szybkim tempie zaczął się rozprzestrzeniać.

Nieubłaganie zbliża się czas wakacji, w którym dzieci odpoczywają od szkolnych obowiązków i wyjeżdżają w różne miejsca. Jednak niektóre z nich nie wyjeżdżają, lecz zostają na wsi lub w gospodarstwie rolnym. Wtedy pomagają rodzicom, bawią się ze swoimi rówieśnikami czy też jeżdżą na krótkie wycieczki do lasu. Wydaję im się to bardzo nudne, niewinne i bezpieczne, gdyż nie zdają sobie sprawy jakie niebezpieczeństwa mogą ich spotkać.

W dniu 12 czerwca 2018 roku, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli  oraz Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu zaprosił rolników i doradców z naszego regionu na konferencje pt. „Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż, rzepaku, buraka cukrowego oraz bobowatych na obszarze województwa lubelskiego”.

Wiele jest roslin, które pięknie ubarwiają nasze ogrody. Wśród nich są także berberysy, które różnymi barwami tworzą kolorowe kompozycje. Rabaty, skalniaki, parki - to miejsca, gdzie najczęściej rosną. Sadzone są pojedynczo lub grupowo. Niektóre z nich nadają się do tworzenia formowanych żywopłotów. Wśród berberysów są tez gatunki zimozielone, które  ozdabiają ogród przez cały rok.

Dnia 4 czerwca br. w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego gościliśmy grupę rolników z Francji z okolic Nantes. Byli to hodowcy bydła mlecznego zajmujący się produkcją serów oraz rolnicy prowadzący gospodarstwa ekologiczne. Dyrektor LODR Sławomir Plis przywitał gości, przedstawił działalność Ośrodka, a także odpowiadał na pytania dotyczące struktury rolnictwa w woj. lubelskim.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dnia 29 maja b.r. poinformował o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników". Wsparcie finansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i będzie to czwarty nabór wniosków o taką pomoc.

Dnia 28 czerwca  2018 r. ruszył nabór wniosków na "Modernizację gospodarstw rolnych" dla obszaru A, B i C. Pomoc będzie przyznawana na inwestycje związane z produkcją prosiąt (obszar A), produkcją mleka krowiego (obszar B) czy produkcją bydła mięsnego (obszar C). Nabór będzie prowadzony do 27 lipca 2018 r.

Pomoc jest kierowana do rolników, których gospodarstwa mają ściśle określoną wielkość ekonomiczną:

Pogłowie świń w Polsce w marcu 2018 roku wyniosło 11 992,2 tys. sztuk. W porównaniu z rokiem 2017 odnotowano 6,5 % wzrostu (o 730,3 tys. sztuk). Wzrost pogłowia jest dosyć duży zważywszy na rozprzestrzeniający się wirus ASF, oraz obniżającą się opłacalność produkcji świń.

W grudniu 2017 roku w województwie lubelskim pogłowie trzody chlewnej wyniosło 586,8 tys. sztuk, co dało w porównaniu z grudniem 2016 r. wzrost o 6,6%. Natomiast na przestrzeni 10 lat, a więc od 2007 roku zanotowano spadek  liczebności trzody o 49,2%.

 

Czytaj więcej: Pogłowie świń w Polsce

Wzorem poprzedniego roku gościliśmy grupę studentów kierunku Chemia Techniczna z Oddziału zamiejscowego UMCS w Puławach.

Nasi goście byli zainteresowani tematyką związaną z działalnością Ośrodka, a w szczególności prowadzonymi tu działaniami w zakresie nawożenia roślin uprawnych i stosowania środków ochrony roślin. Z szeroką działalnością doradczą, doświadczalną  i edukacyjną zapoznał naszych gości Dyrektor LODR Sławomir Plis. Wykład o sporządzaniu planów nawozowych dla gospodarstw i wymogach związanych z nawożeniem przeprowadził Pan Bogusław Kiedrowski – główny specjalista ds. ochrony środowiska.

Józefów nad Wisłą w dniu 19 maja 2018 roku gościł uczestników konferencji sadowniczej organizowanej corocznie przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Opolu Lubelskim. Kolejny raz spotkanie odbyło się w gościnnych progach Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Tematem wiodącym tegorocznej konferencji była skuteczna walka z parchem jabłoni. Wykład na ten temat poprowadziła pani dr Agata Broniarek-Niemiec z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Dnia 18 maja 2018 roku prezes ARiMR ogłosił termin naboru i warunki ubiegania się o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Wsparcie finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i dotychczas przeprowadzone zostały już dwa nabory wniosków o taką pomoc, w tym jeden dla rolników z trenów objętych afrykańskim pomorem świń.

Konstytucja Biznesu jest to pakiet ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności. Zmiany, które wprowadza Konstytucja biznesu dotyczą takich obszarów, jak m.in.:

  • relacje przedsiębiorcy z urzędami i załatwianie spraw urzędowych,
  • zakładanie firmy,
  • zawieszenie działalności,
  • zasady tworzenia prawa gospodarczego,
  • obowiązki związane z prowadzeniem działalności.

17 maja 2018 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie po raz drugi obchodził swoje Święto, które ma przypadać każdego roku w trzeci czwartek maja. Władze Uniwersytetu, jak czytamy na stronie UP w Lublinie, pragną w ten sposób podkreślać integralność środowiska akademickiego Uczelni ze społecznością lokalną oraz promować uniwersalne wartości nauki i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalną Grupą Działania Owocowy Szlak oraz Lokalną Grupą Działania Zielony Pierścień realizuje projekt: „Współpraca szansą na rozwój obszarów wiejskich poprzez innowacje”.

Operacja realizowana jest w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR Działanie 5 „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy”.

W miesiącu maju trwa intensywny rozwój większości groźnych z gospodarczego punktu widzenia szkodników w sadach i jagodnikach. Jest to również czas monitoringu przy pomocy dostępnych na polskim rynku urządzeń biotechnicznych tj. pułapek lepowych i feromonowych. Z pomocą żółtych pułapek lepowych monitoruje się lot i jego nasilenie nasionnicy trześniówki w sadach czereśniowych i wiśniowych. Na podstawie odłowów much nasionnicy w  liczbie średnio 2 sztuk na jedną pułapkę określa się próg zagrożenia i wyznacza termin zabiegu jednym z  polecanych w PORS insektycydów. Pułapki należy sprawdzać co 2 dni.

Od 17 maja zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące pomocy przy pracach sezonowych – poinformował wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Ustawa wprowadza nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej oraz ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla pracowników sezonowych. Umowa z takim pracownikiem może być zawarta maksymalnie na 180 dni w jednym roku kalendarzowym. Obowiązkowo musi być zawarta w formie pisemnej.

Ochrona upraw warzyw gruntowych przed szkodnikami rokrocznie przysparza wiele problemów. Powodem złej oceny terminu nalotu szkodników na uprawy jest brak systematycznie przeprowadzanej lustracji oraz zmieniające się rokrocznie warunki pogodowe. W uprawach kapustnych gdzie najgroźniejszym szkodnikiem jest śmietka kapuściana lustracje powinny być wykonywane na przełomie kwietnia i maja, kiedy gleba osiągnie 10°C. Muchy wiosennego pokolenia odwiedzają wtedy kwitnące chwasty i rośliny uprawne w celu uzupełnienia braków pokarmowych.

Niemal w każdym większym sklepie spotykamy obecnie półki z tak zwaną „zdrową żywnością”. Jakie jest jednak znaczenie tego modnego ostatnio hasła? Przepisy prawa krajowego i europejskiego definiują słowa: „ekologiczny”, „biologiczny” i „organiczny”. Charakteryzują one produkty wyprodukowane w tym samym systemie jakości i są nazwami zastrzeżonymi dla produktów spełniających wymogi określone w regulacjach wspólnotowych, czyli produkowanych zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego.

W związku ze zbliżającym się sezonem uprawy zbóż, zbiorów owoców i warzyw przypominamy osobom, które zajmują się produkcją pierwotną o konieczności dokonania rejestracji prowadzonej działalności w siedzibie właściwej terenowo Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

W dniu 27 kwietnia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się piąte spotkanie w sprawie Strategii rozwoju sektora wołowiny „Wołowina 2022”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, Rady Sektora Wołowiny, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB oraz czterech ośrodków doradztwa rolniczego. Uczestniczący w spotkaniu minister Krzysztof Jurgiel przypomniał, że w ubiegłym roku został przyjęty Program Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce. Zgodnie z intencją tego dokumentu, każdy rynek ma mieć opracowaną tzw. strategię wykonawczą, w tym sektor wołowiny. Działania te mają zapewnić opłacalność produkcji i stabilizację  na rynkach rolnych.

Po raz  VI w minioną niedzielę (06.05.2018 r.) na placu wystawowym LODR w Końskowoli odbył się Kiermasz Roślin Ozdobnych. Z roku na rok cieszy się on coraz większą popularnością wśród wystawców, jak i osób odwiedzających. W tym roku uczestnicy kiermaszu spotkali się z bogatą ofertą roślin. Wystawcy zadbali, aby każdy z odwiedzających mógł znaleźć coś dla siebie. Uwagę kupujących przyciągały wielobarwne rośliny balkonowe i rabatowe jak pelargonie, petunie, niecierpki, begonie, lobelie, werbeny oraz bardzo popularne hortensje.

W dniu 25 kwietnia 2018 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się Konferencja dotycząca „Perspektyw rozwoju Rolniczego Handlu Detalicznego”. Spotkanie otworzył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel, a uczestniczyli w nim: Podsekretarz Stanu Pan Ryszard Zarudzki, Dyrektorzy i przedstawiciele Departamentu Finansów; Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Przedstawiciele Biura Jakości Handlowej w GIJHARS, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego, Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Rolnicy i producenci, którzy zarejestrowali Rolniczy Handel Detaliczny.

Za nami półmetek składania wniosków o dopłaty przy pomocy aplikacji eWniosekPlus. Przy jej pomocy wypełniane są również wnioski o płatności rolnośrodowiskowe i ekologiczne. W związku z coraz mniejszą ilością czasu pozostającą do końca tegorocznej kampanii wnioskowej Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zachęca do kontaktu w celu umówienia dogodnego terminu uzupełnienia wniosku o płatności ekologiczne lub rolnośrodowiskowe oraz sporządzenia planów działalności.

Głos pszczelarzy dotyczący przeprowadzania właściwej ochrony chemicznej roślin. Praca pszczół i innych owadów zapylających jest bezcenna. Nadszedł okres kiedy pszczoły rozpoczęły intensywną pracę w polu i jednocześnie zaczęło się stosowanie środków chemicznych w celu ochrony upraw przed szkodnikami, grzybami i chwastami. Środki chemiczne mają chronić, ale nie zabijać. Dlatego pszczelarze apelują, żeby chemiczną ochronę roślin wykonywać zgodnie z zasadami i instrukcjami zawartymi na opakowaniach.

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2216) nakłada na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) obowiązek realizacji nowych zadań w zakresie monitorowania i nadzoru nad uprawą tytoniu oraz produkcją i zbytem surowca tytoniowego w Polsce. Wspomniana ustawa nakłada również na producentów surowca tytoniowego, obowiązki związane z prowadzeniem działalności w zakresie uprawy tytoniu, produkcji i zbytu surowca.