Dnia 3.10.2018 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podał informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania "Współpraca". Wnioski będzie można składać w terminie od dnia 16 listopada 2018 r. do dnia 17 grudnia 2018 r.

Odc. 1. Ekologiczne kozy

celem filmu jest pokazanie dobrych praktyk i wskazanie chowu kóz jako alternatywnego kierunku produkcji dla małych gospodarstw. Film odpowiada  na pytanie czy chów kóz się opłaca?

http://www.bwmart.pl/odcinek-1-kozy.html

https://www.youtube.com/watch?v=xeCOQMX8DRQ

W ramach realizacji operacji własnej z Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował w dniach 18-20 września 2018 r. wyjazd studyjny do województwa podkarpackiego pt. „Zakładanie plantacji winorośli. Uprawa winogron, produkcja wina, soków – alternatywą dla lubelskich rolników”.

W dniu 3 października 2018 r. w LODR w Końskowoli zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W imieniu LODR umowę o współpracy podpisał dyrektor Sławomir Plis, a z ramienia WFOŚIGW prezes Paweł Gilowski.

W dniu 03.10.2018r. w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyło się szkolenie wewnętrzne dla doradców z Powiatowych Zespołów Doradczych. Pierwszy wykład wygłosiła Pani Stefania Banach - główny specjalista z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie. Tematem wykładu były przepisy ochrony środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza oraz wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.

Spadająca drastycznie  w ostatnich latach opłacalność produkcji owoców z podstawowych gatunków drzew i krzewów owocowych wymusza na sadownikach poszukiwanie alternatywnych gatunków wykazujących większą stabilność w produkcji i zbycie. Takim mniej popularnym gatunkiem sadowniczym w miarę stabilnym ekonomicznie jest leszczyna wielkoowocowa znana w Polsce i na Lubelszczyźnie od dziesięcioleci.

W związku z powstaniem Programu Konopnego ustanowionego przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zachęcamy rolników do uprawy konopi  na cele nasienne. Celem tego programu jest komercjalizacja polskich odmian konopi przemysłowych. Konopie włókniste cechują się długim okresem wegetacji i odpornością na wiosenne przymrozki. Nie są konieczne także zabiegi przeciwko chorobom i szkodnikom. Do uprawy można użyć różnych odmian konopi np. Białobrzeskie, Rajan, Wojko, Tygra oraz Henola.

Podstawową funkcją procesu zakwaszania gnojowicy jest ograniczenie strat azotu podczas jej przechowywania i stosowania na polu.  Do zakwaszenia gnojowicy najczęściej stosuje się stężony kwas siarkowy wykorzystując do tego celu specjalne skonstruowane urządzenia. Badania pokazują, że obniżenie pH z przedziału 8-6.4 do 5,5 może ograniczać o połowę straty amoniaku i o 60-80 % straty metanu. Mniejsze emisje gazowe to również mniejsza uciążliwość dla otoczenia poprzez ograniczenie emisji substancji odorowych.

Kilka dni temu rozpoczęła się kalendarzowa jesień. Chłodne dni przypominają nam o zbliżającej się konieczności ogrzewania naszych domów. Spalanie paliw stałych w piecach i  kotłach domowych stanowi jedno z głównych źródeł emisji pyłów i gazów, które mogą mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. Jednym z działań, które ma ten wpływ ograniczać jest Program Czyste Powietrze. Jego celem jest zmniejszenie lub wyeliminowanie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przy eksploatacji domów jednorodzinnych.

W  ramach realizacji Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował w dniach 4-7 września 2018 roku wyjazd studyjny pn. „Wyjazd studyjny do Austrii jako działanie na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla osób wdrażających innowacje na obszarach wiejskich”. Głównym celem projektu jest dostarczenie wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie nowoczesnego rolnictwa dla rolników, doradców rolniczych, przedsiębiorców oraz przedstawicieli świata nauki.

Tradycyjnie, jak co roku w pierwszą niedzielę kalendarzowej jesieni, dnia 23 września 2018 roku, przed spichlerzem Muzeum Przyrodniczego, Oddziału Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, odbyło się „XX Jubileuszowe Święto Jesieni”. W imieniu gospodarzy imprezę otworzyła Pani Anna Kiwak - Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Pani Joanna Szkuat - Kierownik Oddziału Przyrodniczego Muzeum Nadwiślańskiego. ,,XX Święto Jesieni” swoją obecnością zaszczycił Burmistrz Kazimierza Dolnego Pan Andrzej Pisula.

Róże z serii „Ruffles”  są to rośliny, które z powodu pięknych i charakterystycznych kwiatów stały się wyjątkowe. Dodatkowo mają one też lekki delikatny zapach. Tak samo jak róże perskie z serii Babylon Eyes stworzone zostały przez hodowców z Holandii.

23 września br. w Wąwolnicy odbyło się Pierwsze Ogólnopolskie Święto: Wdzięczni Polskiej Wsi. Gospodarzem spotkania dożynkowego był Premier RP, Mateusz Morawiecki. Szefowi rządu towarzyszył m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Jan Krzysztof Ardanowski, Sekretarz stanu Krzysztof Michałkiewicz, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek. Uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej celebrowaną przez Metropolitę Lubelskiego abp. Stanisława Budzika.

W dniu 19 września 2018 r. w siedzibie Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli miało miejsce spotkanie „Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie lubelskim” - dotychczasowe spotkania odbywały się w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Przybyłych powitał przewodniczący Zespołu w-ce wojewoda P. Robert Gmitruczuk, a następnie z-ca przewodniczącego Zespołu Dyrektor LODR w Końskowoli P. Sławomir Plis omówił program spotkania i zapoznał członków Zespołu z działalnością naszego Ośrodka.

W ramach umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale a Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli,  Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach i Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, zakończono realizację operacji współfinansowanej ze środków UE Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020, w ramach projektu pt. Gospodarstwa opiekuńcze sposobem na aktywizację i dywersyfikację dochodów mieszkańców obszarów wiejskich”.

W dniach 5-6 września br. uczestniczyliśmy w konferencji i wyjeździe studyjnym nt.” „Jakość i bezpieczeństwo żywności w małym przetwórstwie rolno-spożywczym” , którego organizatorem był Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w partnerstwie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego organizują kolejna edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku 2018”. Konkurs realizowany jest pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, JM Rektora SGGW, Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Patronem medialnym jest wydawca multiportalu rolnego „Agropolska” i dwumiesięcznika „Hoduj z Głową-Bydło”.

Gospodarstwo Rybackie "Bełżec" z powiatu tomaszowskiego prowadzone przez Państwa Kuśmierczaków oraz firma Geomax – Krówki z Opola Lubelskiego zostali Mistrzami Wojewódzkimi tegorocznej edycji konkursu AgroLiga 2018. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło w dniu 12 września 2018 r. podczas uroczystej Gali AgroLiga 2018. Podczas seminarium podsumowującego konkurs dyrektorzy LODR w Końskowoli - Sławomir Plis i Dariusz Piotrowski wręczyli puchary i czeki pieniężne Mistrzom i Laureatom.

W niedzielę 9 września br. Gmina Trawniki była gospodarzem dożynek powiatu świdnickiego. Obchody Święta Plonów  rozpoczęła uroczysta msza św. podczas której nawiązując do 100 - rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przytoczono obraz „rolnika – chłopa chwytającego za kosę, a wcześniej za sierp, aby zebrać plon i tego samego stającego z tym samym narzędziem w obronie swojej Ojczyzny”. Wskazano również na ścisłe powiązanie obchodów święta dożynkowego w trzech kontekstach: religijnym, kulturowym i świeckim oraz na wielki szacunek do chleba jaki mają rolnicy.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował ,że od dnia 26 września 20018 roku do dnia 17 października 2018 roku mogą składać wnioski o udzielenie pomocy producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało serię filmów z cyklu „Wiedz i mądrze jedz” – propagujących ideę sprzedaży bezpośredniej.

Wiedz i mądrze jedz – to ogólnopolska kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności. Celem kampanii jest wzrost świadomości konsumentów odnośnie znaczenia zdrowego odżywiania oraz propagowanie korzyści dla małych producentów żywności (głównie na terenach wiejskich), dla konsumentów (głównie miejskich), a także organizacji działających na rzecz rozwoju wsi, wynikających z organizowania i partycypowania w systemach Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności.

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego zapraszamy szkoły do udziału w zajęciach edukacyjnych na ścieżce dydaktycznej EKOTRASA. Jak co roku, w ramach zajęć, będą odbywały się warsztaty stacjonarne w sali szkoleniowej oraz warsztaty terenowe. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z ekologicznym stylem życia, racjonalnym odżywianiem oraz ochroną środowiska naturalnego. Metody pracy z uczniami zawierają takie elementy jak: pogadanka, prezentacja, prelekcja filmów edukacyjnych oraz gry i zabawy edukacyjne.

Dnia 10.09.2018r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił termin składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej"  w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Nabór na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej (nie ASF) przeprowadzony będzie w terminie od dnia 15.10.2018 r. do dnia 13.11.2018 r.

Zbiór owoców to bardzo ważny etap w sadzie, można by nawet powiedzieć, że najważniejszy. Zbiory owoców dla sadownika są tym, czym dla rolnika żniwa. Do czasu zbioru sadownicy ponieśli znaczny wysiłek związany z cięciem zimowym, letnim, przerzedzaniem owoców ich ochroną i nawożeniem. By więc nie zmarnować wcześniej poniesionych nakładów, należy sprawnie i właściwie przeprowadzić zbiór.

Związek Rzemiosła Polskiego w dniu 15 września 2018r. zaprasza do Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie na wydarzenie pod nazwą Niech Żyje Rzemiosło. Dziś rzemiosło to nasza duma narodowa. Na rynku spotykamy nowe marki, które czerpią inspirację z tradycji i proponują nowoczesny design. 

Wydarzenie Niech Żyje Rzemiosło ma na celu skupienie wystawców młodego i starszego pokolenia. W sali kinowej Państwowego Muzeum Etnograficznego będzie można obejrzeć i kupić produkty rzemieślniczych marek tworzących ceramikę, biżuterię, meble, skórzane akcesoria, ubrania czy wyroby papiernicze.

Od 14 września 2018 roku do 28 września 2018 roku mogą składać wnioski o udzielenie pomocy producenci rolni, u których w gospodarstwach rolnych wystąpiły szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy. Wnioski składa się do Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Podatnicy podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2018 r. susza lub powódź, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o udzielenie pomocy od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r.

Stawka pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi.