Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli realizuje projekt  „Wspólne działanie drogą integracji i rozwoju lokalnych społeczności”współfinansowanego ze środków Program Operacyjny Kapitał Ludzki  w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. W projekcie udział biorą mieszkanki gminy Końskowola, zainteresowane tematyką pozyskania alternatywnych źródeł dochodu oraz nabyciem nowych umiejętności.

Panie miały możliwość bliżej się poznać w trakcie treningu integracyjno – aktywizacyjnego prowadzonego przez Panią psycholog Grażynę Grubą – Jankowską. W ten sposób zmotywowane i wprowadzone w nastrój sprzyjający zdobywaniu wiedzy i nabywaniu nowych umiejętności. Beneficjentki wzięły udział w zajęciach przewidzianych w ramach szkoleń ogólnorozwojowych oraz warsztatu malowania na szkle, warsztatu florystycznego i warsztatu nt. żywności tradycyjnej i lokalnej. Pełne satysfakcji z osiągniętych efektów swojej pracy, prezentowały je podczas Święta Róż.

Uczestniczki projektu w  najbliższym czasie wezmą  udział w wyjeździe studyjnym do „Wsi Rumiankowej” w Hołownie i Sanktuarium M. B. Kodeńskiej wraz z Kodeńskim Ogrodem Ziołowym i Muzeum Misyjno-Ornitologicznym,  który  będzie dobrą okazją do zapoznania się z pozytywnymi przykładami i dobrymi praktykami przedsięwzięć realizowanych w dziedzinie agroturystyki oraz produktu tradycyjnego i lokalnego.

Beneficjenci otrzymali w ramach projektu również wsparcie w postaci wyżywienia 
atrakcyjnych materiałów promocyjnych.

 

Poniżej przedstawiamy zdjęcia, które dokumentują udział beneficjentów w projekcie.

1. Szkolenia ogólnorozwojowe i warsztaty

 

2.Udział w Święcie Róż

 

 

W dniu 30 lipca 2010 r. odbył się wyjazd studyjny kończący cykl szkoleń realizowanych w ramach projektu „Wspólne działanie drogą integracji i rozwoju lokalnych społeczności” współfinansowanego ze środków Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. W programie wyjazdu znalazła się wizyta w Wiosce Rumiankowej, gdzie Panie mogły zapoznać się z dobrymi praktykami przedsięwzięć realizowanych przez stowarzyszenie oraz przykładem promocji lokalnej twórczości. Panie miały również możliwość rozwinięcia swoich zdolności manualnych poprzez udział w warsztatach pt. „Złociste kwiaty”, „Majster lepiglina” oraz „Ceramika artystyczna”.

 

 

W trakcie wizyty w Wiosce Rumiankowej odbyło się również spotkanie z Panią Hanną Świątkowską - Zielarką, która opowiedziała o tym jak każda roślina może pomóc i jak stosować je przy różnych dolegliwościach.

 

Kolejnym punktem wyjazdu było zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej, Muzeum Misyjno – Ornitologicznego oraz Ogrodu Ziołowego. Pobyt w Kodniu zakończył się degustacją produktów regionalnych i tradycyjnych wielokrotnie nagradzanych na różnych konkursach w tym również „Perłą” w konkursie ogólnopolskim ”Nasze Kulinarne Dziedzictwo”.